Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดสัมมนากำหนดแนวทางการทำงาน

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 15th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (นั่งกลาง) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 จัดสัมมนาระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของสภากาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมี พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร (นั่งที่ 4 จากขวา)  และดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล (นั่งที่ 4 จากซ้าย) อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมให้ข้อคิดเห็น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ร่วมระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนการดำเนินงาน ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 15th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020
กุมภาพันธ์ 3, 2020 กุมภาพันธ์ 4, 2020 กุมภาพันธ์ 5, 2020 กุมภาพันธ์ 6, 2020 กุมภาพันธ์ 7, 2020 กุมภาพันธ์ 8, 2020 กุมภาพันธ์ 9, 2020
กุมภาพันธ์ 10, 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020 กุมภาพันธ์ 12, 2020 กุมภาพันธ์ 13, 2020 กุมภาพันธ์ 14, 2020 กุมภาพันธ์ 15, 2020 กุมภาพันธ์ 16, 2020
กุมภาพันธ์ 17, 2020 กุมภาพันธ์ 18, 2020 กุมภาพันธ์ 19, 2020 กุมภาพันธ์ 20, 2020 กุมภาพันธ์ 21, 2020 กุมภาพันธ์ 22, 2020 กุมภาพันธ์ 23, 2020
กุมภาพันธ์ 24, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 26, 2020 กุมภาพันธ์ 27, 2020 กุมภาพันธ์ 28, 2020 กุมภาพันธ์ 29, 2020 มีนาคม 1, 2020