Default thumbnail.Default thumbnail.

แสดงความยินดี กับนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 5th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และอดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สำนักกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 5th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 27, 2019 พฤษภาคม 28, 2019 พฤษภาคม 29, 2019 พฤษภาคม 30, 2019 พฤษภาคม 31, 2019 มิถุนายน 1, 2019 มิถุนายน 2, 2019
มิถุนายน 3, 2019 มิถุนายน 4, 2019 มิถุนายน 5, 2019 มิถุนายน 6, 2019 มิถุนายน 7, 2019 มิถุนายน 8, 2019 มิถุนายน 9, 2019
มิถุนายน 10, 2019 มิถุนายน 11, 2019 มิถุนายน 12, 2019 มิถุนายน 13, 2019 มิถุนายน 14, 2019 มิถุนายน 15, 2019 มิถุนายน 16, 2019
มิถุนายน 17, 2019 มิถุนายน 18, 2019 มิถุนายน 19, 2019 มิถุนายน 20, 2019 มิถุนายน 21, 2019 มิถุนายน 22, 2019 มิถุนายน 23, 2019
มิถุนายน 24, 2019 มิถุนายน 25, 2019 มิถุนายน 26, 2019 มิถุนายน 27, 2019 มิถุนายน 28, 2019 มิถุนายน 29, 2019 มิถุนายน 30, 2019