Default thumbnail.Default thumbnail.

ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 28 ปี เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

  เมื่อ: วันพฤหัส, มิถุนายน 14th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 28 ปี เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ โดยมีนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, มิถุนายน 14th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 27, 2019 พฤษภาคม 28, 2019 พฤษภาคม 29, 2019 พฤษภาคม 30, 2019 พฤษภาคม 31, 2019 มิถุนายน 1, 2019 มิถุนายน 2, 2019
มิถุนายน 3, 2019 มิถุนายน 4, 2019 มิถุนายน 5, 2019 มิถุนายน 6, 2019 มิถุนายน 7, 2019 มิถุนายน 8, 2019 มิถุนายน 9, 2019
มิถุนายน 10, 2019 มิถุนายน 11, 2019 มิถุนายน 12, 2019 มิถุนายน 13, 2019 มิถุนายน 14, 2019 มิถุนายน 15, 2019 มิถุนายน 16, 2019
มิถุนายน 17, 2019 มิถุนายน 18, 2019 มิถุนายน 19, 2019 มิถุนายน 20, 2019 มิถุนายน 21, 2019 มิถุนายน 22, 2019 มิถุนายน 23, 2019
มิถุนายน 24, 2019 มิถุนายน 25, 2019 มิถุนายน 26, 2019 มิถุนายน 27, 2019 มิถุนายน 28, 2019 มิถุนายน 29, 2019 มิถุนายน 30, 2019