Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดประชุมหารือพหุภาคี

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ Media Fun Facts จัดประชุมหารือพหุภาคี เรื่อง แนวทางการนำเสนอข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนของแหล่งข่าว โดยมีผู้แทนจากภาคประชาสังคม กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ตำรวจ แพทยสภา และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 1st, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019
กุมภาพันธ์ 4, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 7, 2019 กุมภาพันธ์ 8, 2019 กุมภาพันธ์ 9, 2019 กุมภาพันธ์ 10, 2019
กุมภาพันธ์ 11, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019 กุมภาพันธ์ 14, 2019 กุมภาพันธ์ 15, 2019 กุมภาพันธ์ 16, 2019 กุมภาพันธ์ 17, 2019
กุมภาพันธ์ 18, 2019 กุมภาพันธ์ 19, 2019 กุมภาพันธ์ 20, 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019 กุมภาพันธ์ 23, 2019 กุมภาพันธ์ 24, 2019
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019