Default thumbnail.Default thumbnail.

ตั้งวงถก สื่อปรับตัวก้าวกระโดด รับสังคมดิจิทัล

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 8th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ Center for Humanitarian Dialogue โครงการ Media Fun Facts และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวที Media Forum ครั้งที่ 1 “สื่อมวลชนยุคดิจิทัลก้าวกระโดด : โอกาสและความท้าทาย (Journalism & Digital Disruption : Prospects & Pitfalls) ณ Nexdots (Co-Working Space) ชั้น 2 I’m Park สามย่าน จุฬาฯ ซอย 9

การสนทนาเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำเข้าสู่ประเด็น โดย ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต ผู้อำนวยการ Internet Education and Research Laboratory สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สนทนาผ่าน Skype จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยกล่าวถึงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งระบุถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดของสังคมไทย จนทำให้สังคมไทยปรับตัวไม่ทัน กระทั่งปัจจุบัน เรากำลังประสบกับปัญหา Fake News อย่างหนัก เนื่องจากผู้บริโภคสื่อออนไลน์หลงเชื่อข่าวหลอกลวง และขาดการตรวจสอบ ทำให้ต้องอาศัยสื่อเดิมอย่างหนังสือพิมพ์ในการตรวจสอบข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ได้ฝากถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปมาก กสทช. ควรปรับตัวแก้ไขกฎเกณฑ์ในหลายๆ เรื่องที่ล้าสมัย โดยเฉพาะในขั้นตอนการให้ไลเซนส์ เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ (Social Network)

จากนั้น น.ส. สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่นำประเด็นการสนทนา ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม ที่เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งพยายามปรับตัวสู่ออนไลน์ แต่ก็ต้องพบกับปัญหา

ทั้งนี้ในการปรับตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ภูมิภาคนั้น นายภูวสิษฏ์ สุขใส รองเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ ขึ้นมาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสื่อที่ประสบปัญหาการดำเนินกิจการหลังการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ

ขณะที่สื่อออนไลน์ที่เข้าร่วมวงสนทนาได้แสดงความเห็นว่า เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาเพื่อ Disruption แต่เข้ามาเพื่อให้สามารถตรวจสอบความจริงของข้อมูล และเปลี่ยนแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อจากเดิมที่เป็น One – way Communication เป็น Two – way Communication เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแสดงความเห็นได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสื่ออีกด้วย

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

8 สิงหาคม 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 8th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019
กุมภาพันธ์ 4, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 7, 2019 กุมภาพันธ์ 8, 2019 กุมภาพันธ์ 9, 2019 กุมภาพันธ์ 10, 2019
กุมภาพันธ์ 11, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019 กุมภาพันธ์ 14, 2019 กุมภาพันธ์ 15, 2019 กุมภาพันธ์ 16, 2019 กุมภาพันธ์ 17, 2019
กุมภาพันธ์ 18, 2019 กุมภาพันธ์ 19, 2019 กุมภาพันธ์ 20, 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019 กุมภาพันธ์ 23, 2019 กุมภาพันธ์ 24, 2019
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019