Default thumbnail.Default thumbnail.

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และกรรมการร่วมแสดงความยินดี 22 ปี นสพ. ภาคใต้โฟกัส

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 12th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อภูมิภาค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี 22 ปี หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส โดยมีนายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สยามนครินทร์ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 พ.ย 2561 โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 12th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019
กุมภาพันธ์ 4, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 7, 2019 กุมภาพันธ์ 8, 2019 กุมภาพันธ์ 9, 2019 กุมภาพันธ์ 10, 2019
กุมภาพันธ์ 11, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019 กุมภาพันธ์ 14, 2019 กุมภาพันธ์ 15, 2019 กุมภาพันธ์ 16, 2019 กุมภาพันธ์ 17, 2019
กุมภาพันธ์ 18, 2019 กุมภาพันธ์ 19, 2019 กุมภาพันธ์ 20, 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019 กุมภาพันธ์ 23, 2019 กุมภาพันธ์ 24, 2019
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019