Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 “เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?”

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 18th, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 16 “เลือกตั้ง กุมภาฯ 62 ฟรีและแฟร์ สำหรับใคร ?”

ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

–  รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย FFFE รณรงค์เลือกตั้งต้องเสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า

ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์     จุฬาฯ

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ     โทร.0-2218-3364-5

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 18th, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 1, 2019 กรกฎาคม 2, 2019 กรกฎาคม 3, 2019 กรกฎาคม 4, 2019 กรกฎาคม 5, 2019 กรกฎาคม 6, 2019 กรกฎาคม 7, 2019
กรกฎาคม 8, 2019 กรกฎาคม 9, 2019 กรกฎาคม 10, 2019 กรกฎาคม 11, 2019 กรกฎาคม 12, 2019 กรกฎาคม 13, 2019 กรกฎาคม 14, 2019
กรกฎาคม 15, 2019 กรกฎาคม 16, 2019 กรกฎาคม 17, 2019 กรกฎาคม 18, 2019 กรกฎาคม 19, 2019 กรกฎาคม 20, 2019 กรกฎาคม 21, 2019
กรกฎาคม 22, 2019 กรกฎาคม 23, 2019 กรกฎาคม 24, 2019 กรกฎาคม 25, 2019 กรกฎาคม 26, 2019 กรกฎาคม 27, 2019 กรกฎาคม 28, 2019
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019