Default thumbnail.Default thumbnail.

รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 99 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2561

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 2nd, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ กรรมการ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 99 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2561 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 2nd, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มีนาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019
มีนาคม 4, 2019 มีนาคม 5, 2019 มีนาคม 6, 2019 มีนาคม 7, 2019 มีนาคม 8, 2019 มีนาคม 9, 2019 มีนาคม 10, 2019
มีนาคม 11, 2019 มีนาคม 12, 2019 มีนาคม 13, 2019 มีนาคม 14, 2019 มีนาคม 15, 2019 มีนาคม 16, 2019 มีนาคม 17, 2019
มีนาคม 18, 2019 มีนาคม 19, 2019 มีนาคม 20, 2019 มีนาคม 21, 2019 มีนาคม 22, 2019 มีนาคม 23, 2019 มีนาคม 24, 2019
มีนาคม 25, 2019 มีนาคม 26, 2019 มีนาคม 27, 2019 มีนาคม 28, 2019 มีนาคม 29, 2019 มีนาคม 30, 2019 มีนาคม 31, 2019