Default thumbnail.Default thumbnail.

เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 16 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์ ประจำปี 2562

  เมื่อ: วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 7th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ไม่มีหมวดหมู่

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายวุฒิ นนทฤทธิ์ บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงาน นสพ. โพสต์ทูเดย์ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 7th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ไม่มีหมวดหมู่
ปฏิทิน
ตุลาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 30, 2019 ตุลาคม 1, 2019 ตุลาคม 2, 2019 ตุลาคม 3, 2019 ตุลาคม 4, 2019 ตุลาคม 5, 2019 ตุลาคม 6, 2019
ตุลาคม 7, 2019 ตุลาคม 8, 2019 ตุลาคม 9, 2019 ตุลาคม 10, 2019 ตุลาคม 11, 2019 ตุลาคม 12, 2019 ตุลาคม 13, 2019
ตุลาคม 14, 2019 ตุลาคม 15, 2019 ตุลาคม 16, 2019 ตุลาคม 17, 2019 ตุลาคม 18, 2019 ตุลาคม 19, 2019 ตุลาคม 20, 2019
ตุลาคม 21, 2019 ตุลาคม 22, 2019 ตุลาคม 23, 2019 ตุลาคม 24, 2019 ตุลาคม 25, 2019 ตุลาคม 26, 2019 ตุลาคม 27, 2019
ตุลาคม 28, 2019 ตุลาคม 29, 2019 ตุลาคม 30, 2019 ตุลาคม 31, 2019 พฤศจิกายน 1, 2019 พฤศจิกายน 2, 2019 พฤศจิกายน 3, 2019