Default thumbnail.Default thumbnail.

เชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มาร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรม “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 8th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, บอกเล่าเก้าสิบ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่สนใจในประเด็นปัญหาเรื่องจริยธรรมในสื่อหนังสือพิมพ์ มาร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรม “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”

เพื่อร่วมตรวจสอบและเฝ้าระวังจริยธรรมสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ในสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

6 ทีมที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับทุนในการทำกิจกรรม เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมเข้าร่วมอบรมกับวิทยากรในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

6 ทีมที่ผ่านการอบรมจะต้องทำโครงการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ เพื่อประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล รวม 120,000 บาท สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2562
———————————-
: เงื่อนไขการสมัคร

1. เป็นนิสิตนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาประเทศไทย
2. รวมทีมกัน จำนวนสมาชิก 5-10 คน
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1-2 คน โดย 1 คนจะต้องมาจากคณะที่มี
การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
4. เลือกสื่อหนังสือพิมพ์ที่จะเฝ้าระวัง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์
(4.1) สื่อหนังสือพิมพ์กระดาษระดับประเทศ
(4.2) สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
(4.3) สื่อหนังสือพิมพ์ชุมชน(จังหวัด)

และโปรดระบุว่า ท่านสนใจจะเฝ้าระวังจริยธรรม จากกลุ่มเนื้อหา ข่าวใดเป็นพิเศษ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ต่างประเทศ ศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ
———————————-
: แนวคิดจับจ้องจริยธรรมสื่อ

ทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องออกแบบแนวคิดเบื้องต้นในการ จับจ้องเฝ้าระวังสื่อหนังสือพิมพ์ ในแง่ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ที่ท่านสนใจ โดยมีความยาวประมาณ 3-5 หน้า (A4) โดยเล่าว่า

– ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมใดที่ท่านสนใจ
– แนวทาง และ วิธีการที่ท่านจะเฝ้าระวัง (ประเด็น ตัวชี้วัด สิ่งที่จะตรวจสอบ)
– ผลที่ท่านคาดหวังจากการเฝ้าระวังตรวจสอบจริยธรรมสื่อ
– กลุ่มสื่อ/รูปแบบหนังสือพิมพ์ และแนวเนื้อหาที่ท่านจะเฝ้าระวัง

———————————
: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1. กรรมการจะพิจารณาใบสมัครของแต่ละทีมโดยคำนึงถึง
– ความน่าสนใจและเป็นไปได้ของแนวคิดในการจับจ้องมองสื่อ
– ความทับซ้อนและความหลากหลายของสื่อหรือประเด็น

2. กรรมการจะประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 เว็บไซต์และเพจของสภาการหนังสือพิมพ์ (ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊คของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ)

3. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก (6 ทีม) จะได้รับทุนสนับสนุน ในการเฝ้าระวังจับจ้องจริยธรรมสื่อเป็นเงินจำนวน 30,000 บาท

———————————-
: การอบรมเชิงปฏิบัติการ

1. ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล (จะกำหนดภายหลัง)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จะเน้นเนื้อหาด้าน
– จริยธรรมและแนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
– กรณีศึกษา ปัญหาทางด้านจริยธรรมที่พบในวิชาชีพ
– หลักกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์
– แนวทางการวินิจฉัยทางจริยธรรมและกฎหมายระดับสูง

3. ทุกทีมที่เข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการแผนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบจริยธรรมหนังสือพิมพ์ พร้อมกับรายงานผลการเฝ้าระวัง
ต่อเวทีเสวนาสาธารณะของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

———————————-
: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่
https://bit.ly/2Sx6JVj
———————————-
สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
E-mail : info@presscouncil.or.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2668-9900, 0-2243-5697

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 8th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 25, 2019 พฤศจิกายน 26, 2019 พฤศจิกายน 27, 2019 พฤศจิกายน 28, 2019 พฤศจิกายน 29, 2019 พฤศจิกายน 30, 2019 ธันวาคม 1, 2019
ธันวาคม 2, 2019 ธันวาคม 3, 2019 ธันวาคม 4, 2019 ธันวาคม 5, 2019 ธันวาคม 6, 2019 ธันวาคม 7, 2019 ธันวาคม 8, 2019
ธันวาคม 9, 2019 ธันวาคม 10, 2019 ธันวาคม 11, 2019 ธันวาคม 12, 2019 ธันวาคม 13, 2019 ธันวาคม 14, 2019 ธันวาคม 15, 2019
ธันวาคม 16, 2019 ธันวาคม 17, 2019 ธันวาคม 18, 2019 ธันวาคม 19, 2019 ธันวาคม 20, 2019 ธันวาคม 21, 2019 ธันวาคม 22, 2019
ธันวาคม 23, 2019 ธันวาคม 24, 2019 ธันวาคม 25, 2019 ธันวาคม 26, 2019 ธันวาคม 27, 2019 ธันวาคม 28, 2019 ธันวาคม 29, 2019
ธันวาคม 30, 2019 ธันวาคม 31, 2019 มกราคม 1, 2020 มกราคม 2, 2020 มกราคม 3, 2020 มกราคม 4, 2020 มกราคม 5, 2020