Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาเยี่ยมชมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 27th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมาเยี่ยมชมหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) นำโดย U Ohn Kyaing ประธานสภาฯ ได้เยี่ยมชมการทำงาน ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมี ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าว นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองบรรณาธิการข่าว และรองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนางสาวกรชนก รักษาเสรี รองบรรณาธิการข่าว และอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการฯ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการฯ ระหว่างวันที่ 24 – 28 ก.พ. 2562

สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และกระชับความร่วมมือระหว่างสภาสื่อมวลชนเมียนมา และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากสายการบินไทย แอร์เอเชีย และการต้อนรับจากบริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 27th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020