Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาสื่อมวลชนเมียนมาพบปะชาวเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาสื่อมวลชนเมียนมาพบปะชาวเมียนมาในจังหวัดเชียงใหม่

นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เจ้าของ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน และนางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) นำโดย U Ohn Kyaing ประธานสภาฯ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดทรายมูล(พม่า) จ.เชียงใหม่ และพูดคุยกับตัวแทนชาวเมียนมาใน จ.เชียงใหม่ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3446 และเดินทางกลับนครย่างกุ้ง ด้วยเที่ยวบิน FD 257 ในวันเดียวกัน ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562

โดยโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรวิชาชีพที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนของประเทศไทย และเมียนมา ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย การต้อนรับโดยบริษัทไทยยานยนตร์ จำกัด ตลอดจนบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020