Default thumbnail.Default thumbnail.

งานเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน”

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

งานเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญนักข่าว สื่อมวลชน และผู้สนใจ ร่วมเวทีเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ สามเสน

จัดโดย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020
พฤษภาคม 4, 2020 พฤษภาคม 5, 2020 พฤษภาคม 6, 2020 พฤษภาคม 7, 2020 พฤษภาคม 8, 2020 พฤษภาคม 9, 2020 พฤษภาคม 10, 2020
พฤษภาคม 11, 2020 พฤษภาคม 12, 2020 พฤษภาคม 13, 2020 พฤษภาคม 14, 2020 พฤษภาคม 15, 2020 พฤษภาคม 16, 2020 พฤษภาคม 17, 2020
พฤษภาคม 18, 2020 พฤษภาคม 19, 2020 พฤษภาคม 20, 2020 พฤษภาคม 21, 2020 พฤษภาคม 22, 2020 พฤษภาคม 23, 2020 พฤษภาคม 24, 2020
พฤษภาคม 25, 2020 พฤษภาคม 26, 2020 พฤษภาคม 27, 2020 พฤษภาคม 28, 2020 พฤษภาคม 29, 2020 พฤษภาคม 30, 2020 พฤษภาคม 31, 2020