Default thumbnail.Default thumbnail.

งานเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน”

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

งานเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญนักข่าว สื่อมวลชน และผู้สนใจ ร่วมเวทีเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ สามเสน

จัดโดย

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 1, 2019 กรกฎาคม 2, 2019 กรกฎาคม 3, 2019 กรกฎาคม 4, 2019 กรกฎาคม 5, 2019 กรกฎาคม 6, 2019 กรกฎาคม 7, 2019
กรกฎาคม 8, 2019 กรกฎาคม 9, 2019 กรกฎาคม 10, 2019 กรกฎาคม 11, 2019 กรกฎาคม 12, 2019 กรกฎาคม 13, 2019 กรกฎาคม 14, 2019
กรกฎาคม 15, 2019 กรกฎาคม 16, 2019 กรกฎาคม 17, 2019 กรกฎาคม 18, 2019 กรกฎาคม 19, 2019 กรกฎาคม 20, 2019 กรกฎาคม 21, 2019
กรกฎาคม 22, 2019 กรกฎาคม 23, 2019 กรกฎาคม 24, 2019 กรกฎาคม 25, 2019 กรกฎาคม 26, 2019 กรกฎาคม 27, 2019 กรกฎาคม 28, 2019
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019