Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18

เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

 

เวลา 13.00 น.  – ลงทะเบียน

เวลา 13.30 น.   – กล่าวเปิดงานเสวนาโดย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ

                         – เริ่มการเสวนาเรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

  • ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • ผศ.นพ.ณัฐธร พิทยรัตน์ จิตแพทย์เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

เวลา 16.00 น.   – ปิดการเสวนา

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 1, 2019 กรกฎาคม 2, 2019 กรกฎาคม 3, 2019 กรกฎาคม 4, 2019 กรกฎาคม 5, 2019 กรกฎาคม 6, 2019 กรกฎาคม 7, 2019
กรกฎาคม 8, 2019 กรกฎาคม 9, 2019 กรกฎาคม 10, 2019 กรกฎาคม 11, 2019 กรกฎาคม 12, 2019 กรกฎาคม 13, 2019 กรกฎาคม 14, 2019
กรกฎาคม 15, 2019 กรกฎาคม 16, 2019 กรกฎาคม 17, 2019 กรกฎาคม 18, 2019 กรกฎาคม 19, 2019 กรกฎาคม 20, 2019 กรกฎาคม 21, 2019
กรกฎาคม 22, 2019 กรกฎาคม 23, 2019 กรกฎาคม 24, 2019 กรกฎาคม 25, 2019 กรกฎาคม 26, 2019 กรกฎาคม 27, 2019 กรกฎาคม 28, 2019
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019