Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18

เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4

 

เวลา 13.00 น.  – ลงทะเบียน

เวลา 13.30 น.   – กล่าวเปิดงานเสวนาโดย ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี จุฬาฯ

                         – เริ่มการเสวนาเรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

  • ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
  • พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
  • ผศ.นพ.ณัฐธร พิทยรัตน์ จิตแพทย์เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ดร.ลูซี่ ตันอติชาติ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

เวลา 16.00 น.   – ปิดการเสวนา

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 29, 2019 เมษายน 30, 2019 พฤษภาคม 1, 2019 พฤษภาคม 2, 2019 พฤษภาคม 3, 2019 พฤษภาคม 4, 2019 พฤษภาคม 5, 2019
พฤษภาคม 6, 2019 พฤษภาคม 7, 2019 พฤษภาคม 8, 2019 พฤษภาคม 9, 2019 พฤษภาคม 10, 2019 พฤษภาคม 11, 2019 พฤษภาคม 12, 2019
พฤษภาคม 13, 2019 พฤษภาคม 14, 2019 พฤษภาคม 15, 2019 พฤษภาคม 16, 2019 พฤษภาคม 17, 2019 พฤษภาคม 18, 2019 พฤษภาคม 19, 2019
พฤษภาคม 20, 2019 พฤษภาคม 21, 2019 พฤษภาคม 22, 2019 พฤษภาคม 23, 2019 พฤษภาคม 24, 2019 พฤษภาคม 25, 2019 พฤษภาคม 26, 2019
พฤษภาคม 27, 2019 พฤษภาคม 28, 2019 พฤษภาคม 29, 2019 พฤษภาคม 30, 2019 พฤษภาคม 31, 2019 มิถุนายน 1, 2019 มิถุนายน 2, 2019