Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯ รณรงค์ Stop hate speech ย้ำเตือนการไม่ส่งต่อความขัดแย้ง

  เมื่อ: วันพฤหัส, มีนาคม 28th, 2019, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

ส.นักข่าว รณรงค์ Stop hate speech ย้ำเตือนการไม่ส่งต่อความขัดแย้ง

คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ติดตามข่าวสาร และมีข้อแนะนำให้สื่อมวลชนพึงระวังการนำเสนอข่าวสารที่แฝงวาทกรรมทางการเมืองที่สร้างความขัดแย้งและความเกลียดชัง ไม่เป็นผู้ขยายความขัดแย้งให้กับสังคมเพิ่มขึ้นเสียเอง

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรณรงค์ Stop Hate speech หยุดวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง ของอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมานั้น เป็นกิจกรรมทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tja.or.th และเฟซบุคแฟนเพจ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ข้อความใดว่าเป็นวาทกรรม หรือ ข้อความใดที่เป็น Hate speech รวมทั้งไม่ได้ระบุการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรายหนึ่งรายใด สังกัดใด โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นขอให้ผู้ที่นำข้อความรณรงค์ไปเผยแพร่ต่อ ระมัดระวังในการเชื่อมโยงว่าเป็นรณรงค์เพื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ขณะเดียวกันต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมรณรงค์และชื่นชมสื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจและตระหนักในเรื่องนี้

นายจีรพงษ์ กล่าวว่า การรณรงค์มีการหารือกันภายในฝ่าย เจตนาเป็นการย้ำเตือนให้สื่อมวลชนตระหนักถึงการทำหน้าที่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ขัดแย้งในอนาคตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ซึ่งรอบ 10 ปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนเคยตกเป็นจำเลยสังคมในการส่งต่อวาทกรรม ข้อความที่สร้างความเกลียดชัง ขยายไปสู่ความขัดแย้งบานปลาย ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการทำหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพคือการกำกับดูแลกันเองด้วยการย้ำเตือนกันเองเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้เกิดปัญหาที่ต้องตามแก้ไขในอนาคต

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, มีนาคม 28th, 2019, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
ธันวาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 25, 2019 พฤศจิกายน 26, 2019 พฤศจิกายน 27, 2019 พฤศจิกายน 28, 2019 พฤศจิกายน 29, 2019 พฤศจิกายน 30, 2019 ธันวาคม 1, 2019
ธันวาคม 2, 2019 ธันวาคม 3, 2019 ธันวาคม 4, 2019 ธันวาคม 5, 2019 ธันวาคม 6, 2019 ธันวาคม 7, 2019 ธันวาคม 8, 2019
ธันวาคม 9, 2019 ธันวาคม 10, 2019 ธันวาคม 11, 2019 ธันวาคม 12, 2019 ธันวาคม 13, 2019 ธันวาคม 14, 2019 ธันวาคม 15, 2019
ธันวาคม 16, 2019 ธันวาคม 17, 2019 ธันวาคม 18, 2019 ธันวาคม 19, 2019 ธันวาคม 20, 2019 ธันวาคม 21, 2019 ธันวาคม 22, 2019
ธันวาคม 23, 2019 ธันวาคม 24, 2019 ธันวาคม 25, 2019 ธันวาคม 26, 2019 ธันวาคม 27, 2019 ธันวาคม 28, 2019 ธันวาคม 29, 2019
ธันวาคม 30, 2019 ธันวาคม 31, 2019 มกราคม 1, 2020 มกราคม 2, 2020 มกราคม 3, 2020 มกราคม 4, 2020 มกราคม 5, 2020