Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี นสพ.สายกลาง

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอยบ 47 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต บรรณาธิการบริหาร และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
เมษายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 1, 2019 เมษายน 2, 2019 เมษายน 3, 2019 เมษายน 4, 2019 เมษายน 5, 2019 เมษายน 6, 2019 เมษายน 7, 2019
เมษายน 8, 2019 เมษายน 9, 2019 เมษายน 10, 2019 เมษายน 11, 2019 เมษายน 12, 2019 เมษายน 13, 2019 เมษายน 14, 2019
เมษายน 15, 2019 เมษายน 16, 2019 เมษายน 17, 2019 เมษายน 18, 2019 เมษายน 19, 2019 เมษายน 20, 2019 เมษายน 21, 2019
เมษายน 22, 2019 เมษายน 23, 2019 เมษายน 24, 2019 เมษายน 25, 2019 เมษายน 26, 2019 เมษายน 27, 2019 เมษายน 28, 2019
เมษายน 29, 2019 เมษายน 30, 2019 พฤษภาคม 1, 2019 พฤษภาคม 2, 2019 พฤษภาคม 3, 2019 พฤษภาคม 4, 2019 พฤษภาคม 5, 2019