Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี นสพ.เสรีชนนิวส์

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 17th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายบรรหาร บุญเขต กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 14 ปี นสพ.เสรีชนนิวส์ โดยมี พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ เจ้าของและบรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน นสพ.เสรีชนนิวส์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 17th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 27, 2019 พฤษภาคม 28, 2019 พฤษภาคม 29, 2019 พฤษภาคม 30, 2019 พฤษภาคม 31, 2019 มิถุนายน 1, 2019 มิถุนายน 2, 2019
มิถุนายน 3, 2019 มิถุนายน 4, 2019 มิถุนายน 5, 2019 มิถุนายน 6, 2019 มิถุนายน 7, 2019 มิถุนายน 8, 2019 มิถุนายน 9, 2019
มิถุนายน 10, 2019 มิถุนายน 11, 2019 มิถุนายน 12, 2019 มิถุนายน 13, 2019 มิถุนายน 14, 2019 มิถุนายน 15, 2019 มิถุนายน 16, 2019
มิถุนายน 17, 2019 มิถุนายน 18, 2019 มิถุนายน 19, 2019 มิถุนายน 20, 2019 มิถุนายน 21, 2019 มิถุนายน 22, 2019 มิถุนายน 23, 2019
มิถุนายน 24, 2019 มิถุนายน 25, 2019 มิถุนายน 26, 2019 มิถุนายน 27, 2019 มิถุนายน 28, 2019 มิถุนายน 29, 2019 มิถุนายน 30, 2019