Default thumbnail.Default thumbnail.

กสทช. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่… ทำอย่างไรให้พอดี”

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 24th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น “ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่… ทำอย่างไรให้พอดี” ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ ชั้น 3 ห้องเเซฟไฟร์ 1 จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม  02 271 7600  ต่อ 5603, 5604 และ 5618

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 24th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020