Default thumbnail.Default thumbnail.

กสทช. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่… ทำอย่างไรให้พอดี”

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 24th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น “ความหลากหลายทางเพศกับสื่อยุคใหม่… ทำอย่างไรให้พอดี” ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ ชั้น 3 ห้องเเซฟไฟร์ 1 จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม  02 271 7600  ต่อ 5603, 5604 และ 5618

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 24th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
ตุลาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 30, 2019 ตุลาคม 1, 2019 ตุลาคม 2, 2019 ตุลาคม 3, 2019 ตุลาคม 4, 2019 ตุลาคม 5, 2019 ตุลาคม 6, 2019
ตุลาคม 7, 2019 ตุลาคม 8, 2019 ตุลาคม 9, 2019 ตุลาคม 10, 2019 ตุลาคม 11, 2019 ตุลาคม 12, 2019 ตุลาคม 13, 2019
ตุลาคม 14, 2019 ตุลาคม 15, 2019 ตุลาคม 16, 2019 ตุลาคม 17, 2019 ตุลาคม 18, 2019 ตุลาคม 19, 2019 ตุลาคม 20, 2019
ตุลาคม 21, 2019 ตุลาคม 22, 2019 ตุลาคม 23, 2019 ตุลาคม 24, 2019 ตุลาคม 25, 2019 ตุลาคม 26, 2019 ตุลาคม 27, 2019
ตุลาคม 28, 2019 ตุลาคม 29, 2019 ตุลาคม 30, 2019 ตุลาคม 31, 2019 พฤศจิกายน 1, 2019 พฤศจิกายน 2, 2019 พฤศจิกายน 3, 2019