Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมมือสร้างเครือข่ายกำกับดูแลกันเองระดับภูมิภาค

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 8th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมมือสร้างเครือข่ายกำกับดูแลกันเองระดับภูมิภาค

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 62 ที่ห้องประชุมแสงชัย สุนทรวัฒน์ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน คณะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) นำโดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) ซึ่งประกอบไปด้วย นายเวอร์วิลิโอ ดา ซิลวา กูเตอร์เรส ประธานสภาฯ นายโฆเซ่ มาเรีย ซีเมนส์ กรรมการสภาฯ และนางอนา เทเรซา เซเควรา ผู้อำนวยการสภาฯ ซึ่งเดินทางมาขอเข้าพบหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนของสองประเทศ

โดย ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภาสื่อมวลชน ในการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ ในส่วนของบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายโดยสภาการฯ ซึ่งมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) และสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers) ส่วนสภาสื่อมวลชนติมอร์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน และแปซิฟิก ภายใต้ชื่อ Dili Dialogue Forum มาตั้งแต่ปี 2017 เป็นประจำทุกปี ต่างเห็นพ้องตรงกันว่า การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะผลักดันร่วมกันเพื่อปูทางไปสู่การจัดตั้งสภาสื่อมวลชนของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะให้มีการกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการทำเป็นบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) และวางแผนกำหนดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งได้หารือกันว่า จะให้มีการเชิญประธาน ของสภาสื่อมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันในอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย เมียนมา และติมอร์เลสเต มาร่วมหารือกันที่กรุงเทพฯ ภายในปีนี้ ซึ่งจะถือเป็นการพบปะพร้อมกันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของผู้นำปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในภูมิภาคทั้งหมด เพื่อร่วมระดมความคิด และกำหนดกรอบความร่วมมือ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม Dili Dialogue Forum ที่จะมีในปีหน้า

ทั้งนี้ ในโอกาสที่คณะของสภาสื่อมวลชนติมอร์ฯ เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ สภาการฯ ได้จัดให้คณะได้ไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งไม่เพียงสร้างความประทับใจ หากแต่คณะยังได้นำเอาองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาวงการวิชาชีพสื่อมวลชนในติมอร์เลสเตต่อไป

สำหรับสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสื่อมวลชน (2014) เมื่อปี 2016 คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน จำนวน 5 คน เป็นคณะกรรมการบริหารชุดแรกที่จะมีวาระการทำงานไปจนกระทั่งถึงปี 2020 สภาฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ในด้านการควบคุมด้านจริยธรรม พัฒนาคุณภาพของข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ ในส่วนความสัมพันธ์กับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินั้น แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้ร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดในฐานะภาคีเครือข่าย อาทิ ในปี 2017 สภาการฯ ได้จัดเวที Exploring Regional Press Council Cooperation ขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม ก็ได้มีตัวแทนจากสภาสื่อมวลชนติมอร์ฯ เข้าร่วม เช่นเดียวกับการประชุม Dili Dialogue Forum ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา สภาการฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการทำงานร่วมกันในเรื่องเสรีภาพสื่อผ่านความร่วมมือในกรอบของเครือข่ายสื่อมวลชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีป้า) ด้วย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 8th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 30, 2020 มีนาคม 31, 2020 เมษายน 1, 2020 เมษายน 2, 2020 เมษายน 3, 2020 เมษายน 4, 2020 เมษายน 5, 2020
เมษายน 6, 2020 เมษายน 7, 2020 เมษายน 8, 2020 เมษายน 9, 2020 เมษายน 10, 2020 เมษายน 11, 2020 เมษายน 12, 2020
เมษายน 13, 2020 เมษายน 14, 2020 เมษายน 15, 2020 เมษายน 16, 2020 เมษายน 17, 2020 เมษายน 18, 2020 เมษายน 19, 2020
เมษายน 20, 2020 เมษายน 21, 2020 เมษายน 22, 2020 เมษายน 23, 2020 เมษายน 24, 2020 เมษายน 25, 2020 เมษายน 26, 2020
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020