Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ ลงนามเอ็มโอยูมุ่งรักษามาตรฐานวิชาชีพ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 9th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการฯ ไทย-ติมอร์ฯ ลงนามเอ็มโอยูมุ่งรักษามาตรฐานวิชาชีพ


เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 62 ที่โรงแรมเรมแบรนดท์ ซอยสุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) และนายเวอร์จิลิโอ ดา ซิลวา กูเตอร์เรส ประธานสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) ระหว่าง 2 องค์กร เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนของสองประเทศ
โดย การลงนามเอ็มโอยูฉบับนี้สืบเนื่องจากการหารือร่วมระหว่างคณะผู้แทน 2 องค์กรเมื่อวานนี้ (7 มิ.ย.) ซึ่งได้เห็นพ้องกันว่า จะร่วมกันส่งเสริมมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อมุ่งหวังให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็น 2 ใน 4 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทีได้มีการจัดตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองขึ้นแล้ว ไทย และติมอร์ฯ จะร่วมมือกับเมียนมา และอินโดนีเซีย ในการสนับสนุนให้ประเทศอาเซียนที่เหลือมีการจัดตั้งองค์กร หรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านจริยธรรมของตนเองที่สอดคล้องกับระบอบการปกครอง และระบบปฏิบัติของประเทศนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกลไกกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมวิชาชีพในอนาคตต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 9th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
ธันวาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤศจิกายน 25, 2019 พฤศจิกายน 26, 2019 พฤศจิกายน 27, 2019 พฤศจิกายน 28, 2019 พฤศจิกายน 29, 2019 พฤศจิกายน 30, 2019 ธันวาคม 1, 2019
ธันวาคม 2, 2019 ธันวาคม 3, 2019 ธันวาคม 4, 2019 ธันวาคม 5, 2019 ธันวาคม 6, 2019 ธันวาคม 7, 2019 ธันวาคม 8, 2019
ธันวาคม 9, 2019 ธันวาคม 10, 2019 ธันวาคม 11, 2019 ธันวาคม 12, 2019 ธันวาคม 13, 2019 ธันวาคม 14, 2019 ธันวาคม 15, 2019
ธันวาคม 16, 2019 ธันวาคม 17, 2019 ธันวาคม 18, 2019 ธันวาคม 19, 2019 ธันวาคม 20, 2019 ธันวาคม 21, 2019 ธันวาคม 22, 2019
ธันวาคม 23, 2019 ธันวาคม 24, 2019 ธันวาคม 25, 2019 ธันวาคม 26, 2019 ธันวาคม 27, 2019 ธันวาคม 28, 2019 ธันวาคม 29, 2019
ธันวาคม 30, 2019 ธันวาคม 31, 2019 มกราคม 1, 2020 มกราคม 2, 2020 มกราคม 3, 2020 มกราคม 4, 2020 มกราคม 5, 2020