Default thumbnail.Default thumbnail.

เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 19th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3

อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โทร 02-668-9900

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 19th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 1, 2019 กรกฎาคม 2, 2019 กรกฎาคม 3, 2019 กรกฎาคม 4, 2019 กรกฎาคม 5, 2019 กรกฎาคม 6, 2019 กรกฎาคม 7, 2019
กรกฎาคม 8, 2019 กรกฎาคม 9, 2019 กรกฎาคม 10, 2019 กรกฎาคม 11, 2019 กรกฎาคม 12, 2019 กรกฎาคม 13, 2019 กรกฎาคม 14, 2019
กรกฎาคม 15, 2019 กรกฎาคม 16, 2019 กรกฎาคม 17, 2019 กรกฎาคม 18, 2019 กรกฎาคม 19, 2019 กรกฎาคม 20, 2019 กรกฎาคม 21, 2019
กรกฎาคม 22, 2019 กรกฎาคม 23, 2019 กรกฎาคม 24, 2019 กรกฎาคม 25, 2019 กรกฎาคม 26, 2019 กรกฎาคม 27, 2019 กรกฎาคม 28, 2019
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019