Default thumbnail.Default thumbnail.

เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 19th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3

อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โทร 02-668-9900

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 19th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กันยายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 26, 2019 สิงหาคม 27, 2019 สิงหาคม 28, 2019 สิงหาคม 29, 2019 สิงหาคม 30, 2019 สิงหาคม 31, 2019 กันยายน 1, 2019
กันยายน 2, 2019 กันยายน 3, 2019 กันยายน 4, 2019 กันยายน 5, 2019 กันยายน 6, 2019 กันยายน 7, 2019 กันยายน 8, 2019
กันยายน 9, 2019 กันยายน 10, 2019 กันยายน 11, 2019 กันยายน 12, 2019 กันยายน 13, 2019 กันยายน 14, 2019 กันยายน 15, 2019
กันยายน 16, 2019 กันยายน 17, 2019 กันยายน 18, 2019 กันยายน 19, 2019 กันยายน 20, 2019 กันยายน 21, 2019 กันยายน 22, 2019
กันยายน 23, 2019 กันยายน 24, 2019 กันยายน 25, 2019 กันยายน 26, 2019 กันยายน 27, 2019 กันยายน 28, 2019 กันยายน 29, 2019
กันยายน 30, 2019 ตุลาคม 1, 2019 ตุลาคม 2, 2019 ตุลาคม 3, 2019 ตุลาคม 4, 2019 ตุลาคม 5, 2019 ตุลาคม 6, 2019