Default thumbnail.Default thumbnail.

เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 19th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

เชิญร่วมงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพมพ์แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3

อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักเลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โทร 02-668-9900

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 19th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020