Default thumbnail.Default thumbnail.

ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 48 ปี เนชั่น กรุ๊ป

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ และนายบุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุกรรมการฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 48 ปี เนชั่น กรุ๊ป โดยมีนายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 1, 2019 กรกฎาคม 2, 2019 กรกฎาคม 3, 2019 กรกฎาคม 4, 2019 กรกฎาคม 5, 2019 กรกฎาคม 6, 2019 กรกฎาคม 7, 2019
กรกฎาคม 8, 2019 กรกฎาคม 9, 2019 กรกฎาคม 10, 2019 กรกฎาคม 11, 2019 กรกฎาคม 12, 2019 กรกฎาคม 13, 2019 กรกฎาคม 14, 2019
กรกฎาคม 15, 2019 กรกฎาคม 16, 2019 กรกฎาคม 17, 2019 กรกฎาคม 18, 2019 กรกฎาคม 19, 2019 กรกฎาคม 20, 2019 กรกฎาคม 21, 2019
กรกฎาคม 22, 2019 กรกฎาคม 23, 2019 กรกฎาคม 24, 2019 กรกฎาคม 25, 2019 กรกฎาคม 26, 2019 กรกฎาคม 27, 2019 กรกฎาคม 28, 2019
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019