Default thumbnail.Default thumbnail.

เลขาธิการฯ แสดงความยินดี 73 ปี นสพ.บางกอกโพสต์

  เมื่อ: วันพฤหัส, สิงหาคม 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชาย ปถะคามินทร์  เลขาธิการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี นสพ.บางกอกโพสต์ โดยมีนายศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, สิงหาคม 1st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019
สิงหาคม 5, 2019 สิงหาคม 6, 2019 สิงหาคม 7, 2019 สิงหาคม 8, 2019 สิงหาคม 9, 2019 สิงหาคม 10, 2019 สิงหาคม 11, 2019
สิงหาคม 12, 2019 สิงหาคม 13, 2019 สิงหาคม 14, 2019 สิงหาคม 15, 2019 สิงหาคม 16, 2019 สิงหาคม 17, 2019 สิงหาคม 18, 2019
สิงหาคม 19, 2019 สิงหาคม 20, 2019 สิงหาคม 21, 2019 สิงหาคม 22, 2019 สิงหาคม 23, 2019 สิงหาคม 24, 2019 สิงหาคม 25, 2019
สิงหาคม 26, 2019 สิงหาคม 27, 2019 สิงหาคม 28, 2019 สิงหาคม 29, 2019 สิงหาคม 30, 2019 สิงหาคม 31, 2019 กันยายน 1, 2019