Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ประนอม หวังวิวัฒนา

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 31st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ประนอม หวังวิวัฒนา มารดานางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ และคณะ ไปร่วมงาน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 31st, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019
สิงหาคม 5, 2019 สิงหาคม 6, 2019 สิงหาคม 7, 2019 สิงหาคม 8, 2019 สิงหาคม 9, 2019 สิงหาคม 10, 2019 สิงหาคม 11, 2019
สิงหาคม 12, 2019 สิงหาคม 13, 2019 สิงหาคม 14, 2019 สิงหาคม 15, 2019 สิงหาคม 16, 2019 สิงหาคม 17, 2019 สิงหาคม 18, 2019
สิงหาคม 19, 2019 สิงหาคม 20, 2019 สิงหาคม 21, 2019 สิงหาคม 22, 2019 สิงหาคม 23, 2019 สิงหาคม 24, 2019 สิงหาคม 25, 2019
สิงหาคม 26, 2019 สิงหาคม 27, 2019 สิงหาคม 28, 2019 สิงหาคม 29, 2019 สิงหาคม 30, 2019 สิงหาคม 31, 2019 กันยายน 1, 2019