Default thumbnail.Default thumbnail.

ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ฯ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตแก่สื่อมวลชน

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 19th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้แก่สื่อมวลชน ตามโครงการทุนเครือข่ายวิชาชีพสื่อ ที่อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 19th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กันยายน 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 26, 2019 สิงหาคม 27, 2019 สิงหาคม 28, 2019 สิงหาคม 29, 2019 สิงหาคม 30, 2019 สิงหาคม 31, 2019 กันยายน 1, 2019
กันยายน 2, 2019 กันยายน 3, 2019 กันยายน 4, 2019 กันยายน 5, 2019 กันยายน 6, 2019 กันยายน 7, 2019 กันยายน 8, 2019
กันยายน 9, 2019 กันยายน 10, 2019 กันยายน 11, 2019 กันยายน 12, 2019 กันยายน 13, 2019 กันยายน 14, 2019 กันยายน 15, 2019
กันยายน 16, 2019 กันยายน 17, 2019 กันยายน 18, 2019 กันยายน 19, 2019 กันยายน 20, 2019 กันยายน 21, 2019 กันยายน 22, 2019
กันยายน 23, 2019 กันยายน 24, 2019 กันยายน 25, 2019 กันยายน 26, 2019 กันยายน 27, 2019 กันยายน 28, 2019 กันยายน 29, 2019
กันยายน 30, 2019 ตุลาคม 1, 2019 ตุลาคม 2, 2019 ตุลาคม 3, 2019 ตุลาคม 4, 2019 ตุลาคม 5, 2019 ตุลาคม 6, 2019