Default thumbnail.Default thumbnail.

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น.ที่กระทรวงกลาโหม

  เมื่อ: วันพฤหัส, สิงหาคม 14th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

tja100tpct100tbja100nbct100

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น.ที่กระทรวงกลาโหม ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานของรัฐต่อพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, สิงหาคม 14th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020