Default thumbnail.Default thumbnail.

ปรับตัวอย่างไรในวิกฤติสื่อ

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 18th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

ปรับตัวอย่างไรในวิกฤติสื่อ

  ดร.สุวัฒน์ ทอง​ธนา​กุล
                    อดีตประธานสภาการหนังสือแห่งชาติ

 

สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนเกือบทุกวงการจะอยู่ในภาวะที่ต้องดิ้นรนเพื่อพยายามฝ่าวิกฤตกันทั่วหน้าสมกับวลีท้าทายในกระแสโลก “Transform or Disrupted”

คล้ายคำถามกระตุ้นเตือนให้เลือกว่า “จะปรับเปลี่ยน หรือโดนทำลายล้าง” และบางกรณีการปรับเปลี่ยนอาจถึงขั้นต้อง”แปลงร่าง” สำหรับบทใหม่กันทีเดียว

แม้ว่าแต่ละประเภทกิจการจะมีเหตุและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบแตกต่างกันในรายละเอียดก็ตาม แต่หลักการใหญ่ก็มีประเด็นคล้ายกันคือสภาวะของโลกที่เราอยู่ขณะนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งด้านการผลิตที่มีเทคโนโลยียุคดิจิทัลเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทั้งการจัดรูปแบบ และวิธีการของธุรกิจโฉมใหม่

เป็นเหตุให้ “เกมเปลี่ยน” ทั้งจากการแข่งขันที่เข้มข้น และมีสิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าของเดิม         

ขณะเดียวกัน ด้านผู้บริโภคก็ได้ปัจจัยเอื้อจากการเปลี่ยนแปลงที่มีสินค้าและบริการแนวใหม่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนไป ทั้งความต้องการและวิธีการใช้สอย  การฉลาดเลือกและรู้จักเรียนรู้เปรียบเทียบและบอกต่อในยุคการตลาด 4.0

ในวงการสื่อสารมวลชนเห็นได้ชัดว่าภูมิทัศน์สื่อ( media landscape) ทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากอดีตมาก  ที่เคยเป็นสื่อกระแสหลักอย่างหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ ก็มีสื่อใหม่ สื่อดิจิทัล เป็นตัวเลือกที่รวดเร็วกว่าและมีรูปแบบเนื้อหาที่เรียกความสนใจได้มากกว่า

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุค Digital Disruption และพฤติกรรมของผู้บริโภค​เปลี่ยนไป จึงเกิดผลป่วนธุรกิจด้านรายได้ ผู้บริโภคลดลง ที่ส่อเค้ามาราว 5 ปีและเริ่มเห็นผลชัดเมื่อ 3 ปีหลังนี้ จนหลายค่ายสื่อสิ่งพิมพ์ต้องตัดสินใจปิดตัวธุรกิจหนังสือพิมพ์ รวมกว่า 20 หัวแล้วหันไปทำสื่อดิจิทัลทั้ง online และแพลตฟอร์ม Social Media ต่างๆ เต็มที่

ถามว่านี่เป็นผลจากคนไทยอ่านหนังสือน้อยลงหรืออย่างไร

ผมเชื่อว่าการอ่านไม่ลดลงหรอก แต่พฤติกรรมและวิธีการอ่านเปลี่ยนไป ก็ด้วยเครื่องมือการอ่านข้อมูลข่าวสารสามารถกดดูจากโทรศัพท์มือถือได้หลายช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วกว่า

คนในสังคมก็เลยเป็นทั้งผู้รับข่าวสารและผู้ส่งต่อ  จนสามารถแพร่ข้อความหรือภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้สนุกมือด้วย

ก็คงต้องยอมรับสภาพ ตามหลักอนิจจัง ขณะที่ผู้บริโภคสื่อและนักการตลาด นักโฆษณาที่ใช้ประโยชน์จากสื่อมีโอกาสเลือกใช้สื่อที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทางธุรกิจมากกว่า

คนในธุรกิจสื่อมวลชนจึงต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่เหล่านี้  และจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ  และยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน เพื่อยืนยันความเป็นมืออาชีพในการทำหน้าที่เสนอข่าวสาร ความรู้  ความคิดและตรวจสอบความจริงซึ่งจำเป็นสำหรับสังคม

ทำงานด้วยมาตรฐานวิชาชีพยึดหลักจรรยาบรรณ  ของ “สื่อมืออาชีพ” จึงเป็นที่เชื่อถือของสังคม และแตกต่างจากคนที่ใช้โซเชียลมีเดียส่งข่าวสาร ข้อมูล ข้อความ หรือภาพ ในเครือข่าย Social ต่างๆ

ดังนั้นไม่ว่ารูปแบบและ ช่องทางการสื่อสารยุคต่อไปนี้จะใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม เนื้อหาหรือ Content ที่มีคุณภาพความถูกต้อง ถูกเรื่อง ถูกเวลา และน่าเชื่อถือ จะเป็นตัวชี้ขาดการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

ดังที่ ชาร์ล ดาร์วิน กล่าววรรคทองไว้ว่า “ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งหรือฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอด แต่คือผู้ที่รู้จักปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด จึงจะอยู่รอด”

 

ที่มา: จดหมายเหตุ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ฉบับเดือน ก.ค. – ก.ย. 2562

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 18th, 2019, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
ตุลาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 30, 2019 ตุลาคม 1, 2019 ตุลาคม 2, 2019 ตุลาคม 3, 2019 ตุลาคม 4, 2019 ตุลาคม 5, 2019 ตุลาคม 6, 2019
ตุลาคม 7, 2019 ตุลาคม 8, 2019 ตุลาคม 9, 2019 ตุลาคม 10, 2019 ตุลาคม 11, 2019 ตุลาคม 12, 2019 ตุลาคม 13, 2019
ตุลาคม 14, 2019 ตุลาคม 15, 2019 ตุลาคม 16, 2019 ตุลาคม 17, 2019 ตุลาคม 18, 2019 ตุลาคม 19, 2019 ตุลาคม 20, 2019
ตุลาคม 21, 2019 ตุลาคม 22, 2019 ตุลาคม 23, 2019 ตุลาคม 24, 2019 ตุลาคม 25, 2019 ตุลาคม 26, 2019 ตุลาคม 27, 2019
ตุลาคม 28, 2019 ตุลาคม 29, 2019 ตุลาคม 30, 2019 ตุลาคม 31, 2019 พฤศจิกายน 1, 2019 พฤศจิกายน 2, 2019 พฤศจิกายน 3, 2019