Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลงาน โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 19th, 2019, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลงาน
โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”
ในวันศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมี 6 สถาบันการศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลงานการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานแก่สื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ได้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ที่แนบมาด้านล่าง

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://bit.ly/2ku2tXY

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อรณิชชา 02-668-9900, 086-422-8855

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 19th, 2019, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020