Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลงาน โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 19th, 2019, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลงาน
โครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”
ในวันศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดเวทีนำเสนอผลงานโครงการ “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมี 6 สถาบันการศึกษาที่ร่วมนำเสนอผลงานการจับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานแก่สื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ออนไลน์

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ได้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ที่แนบมาด้านล่าง

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://bit.ly/2ku2tXY

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อรณิชชา 02-668-9900, 086-422-8855

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 19th, 2019, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020