Default thumbnail.Default thumbnail.

4 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนาม”ปฏิญญากรุงเทพฯ จัดตั้งเครือข่ายสภาสื่อมวลชนระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 25th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

4 ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพฯ” จัดตั้งเครือข่ายสภาสื่อมวลชนระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่อาคารพิพิธภัณพ์กำพล วัชรพล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้แทนสภาการสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) โดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการฯ, สภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) โดย ดร.เมียว แทนต์ ทยิน รองประธาน, สภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Dewan Pers) โดยนายเฮนดรี บางุน รองประธาน, และสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Lester Pres Council) โดยนายเวอร์จิลิโอ ดา ซิลวา กูเตอร์เรส ประธาน ได้ร่วมกันลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Councils Network: SEAPCN) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ได้มีการจัดตั้งกรอบการทำงานจะร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยการลงนามครั้งนี้เป็นผลจากการหารือร่วมกันเป็นครั้งแรกของตัวแทนจากองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา และติมอร์ เลสเต ที่ได้มาชุมนุมกันตามคำเชิญของสภาการฯ ซึ่งปฏิญญากรุงเทพได้ระบุหลักการเบื้องต้นของกรอบความร่วมมือเอาไว้เพื่อการส่งเสริมเสรีภาพสื่อผ่านกลไกกำกับดูแลกันเอง และหลักจริยธรรมวิชาชีพ ทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อร่างธรรมนูญ และประกาศใช้ในการประชุมบาหลีมีเดียฟอรั่ม ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้ด้วย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 25th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020