Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการ นสพ. รับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชน ต่อร่างฯ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 4th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยในช่วงเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, ตุลาคม 4th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020