Default thumbnail.Default thumbnail.

สภา นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2562

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 27th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2562 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 27th, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 30, 2019 ธันวาคม 31, 2019 มกราคม 1, 2020 มกราคม 2, 2020 มกราคม 3, 2020 มกราคม 4, 2020 มกราคม 5, 2020
มกราคม 6, 2020 มกราคม 7, 2020 มกราคม 8, 2020 มกราคม 9, 2020 มกราคม 10, 2020 มกราคม 11, 2020 มกราคม 12, 2020
มกราคม 13, 2020 มกราคม 14, 2020 มกราคม 15, 2020 มกราคม 16, 2020 มกราคม 17, 2020 มกราคม 18, 2020 มกราคม 19, 2020
มกราคม 20, 2020 มกราคม 21, 2020 มกราคม 22, 2020 มกราคม 23, 2020 มกราคม 24, 2020 มกราคม 25, 2020 มกราคม 26, 2020
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020