Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 70 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 14th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมีนางหยิ่นเฉียว กัว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมแชงกรีลา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563

 

หนังสือพิมพ์ “ซิงเสียนเยอะเป้า” หรือแปลอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์รายวัน “ดาวสยาม” เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่มีประวัติยาวนานและมีจำนวนผู้อ่านเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน คำว่า “ซิงเสียน” เป็นภาษาจีนกลางสองคำนำมาผสมกัน โดยแปลความหมายได้ดังนี้

“ซิง” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “ดาว”
“เสียน” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “สยาม”

ซิงเสียนเยอะเป้า ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2492 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ โอ้ว บน โฮ้ว และ โอ้ว บน ป้า สองพี่น้องตระกูลโอ้วผู้คิดค้นและเจ้าของกิจการยาหม่องตราเสือ สองพี่น้องตระกูลโอ้วเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น พวกเขาได้ร่วมกันต่อตั้งกิจการค้าและการลงทุนหลายอย่าง โดยเฉพาะกิจการ “หนังสือพิมพ์” ที่ในสมัยนั้นรู้จักกันดีในนาม “สตาร์นิวส์” ธุรกิจหนังสือพิมพ์สตาร์นิวส์ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับชนในชาติเหล่านั้น สตาร์นิวส์ได้มีการขยายเครือข่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ออกไปอย่างกว้างขวางหลายมณฑลในประเทศจีน และในหลายประเทศของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับคือ

1. ซิงหัวเยอะเป้า ซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง
2. ซิงกวางเยอะเป้า แห่มึ้งมณฑลฮกเกี้ยน
3. ซิงหมิ่งเยอะเป้า ฮกจิวมณฑลฮกเกี้ยน
4. ซิงเจาเยอะเป้า ซิงจงหวู่เป้า จุ่งฮุ้ยหว่าน ประเทศสิงค์โปร์
5. ซิงปิงเยอะเป้า ประเทศมาเลเซีย
6. ซิงต่าวเยอะเป้า ซิงต่าวหว่านเป้า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
7. ฮู่เป้า เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ออกในสิงค์โปร์และฮ่องกง

และสำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากทางการ โดยใช้ชื่อ บริษัท ซิงเป้าอะมัลกะเมทเท็ด (ไทย) จำกัด โดยมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ซิงเสียนฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 และดำเนินกิจการณ์มาถึงปัจจุบันในปี 2563

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 14th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021