Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี 70 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 14th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมีนางหยิ่นเฉียว กัว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมแชงกรีลา เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563

 

หนังสือพิมพ์ “ซิงเสียนเยอะเป้า” หรือแปลอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์รายวัน “ดาวสยาม” เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่มีประวัติยาวนานและมีจำนวนผู้อ่านเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน คำว่า “ซิงเสียน” เป็นภาษาจีนกลางสองคำนำมาผสมกัน โดยแปลความหมายได้ดังนี้

“ซิง” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “ดาว”
“เสียน” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “สยาม”

ซิงเสียนเยอะเป้า ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2492 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ โอ้ว บน โฮ้ว และ โอ้ว บน ป้า สองพี่น้องตระกูลโอ้วผู้คิดค้นและเจ้าของกิจการยาหม่องตราเสือ สองพี่น้องตระกูลโอ้วเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น พวกเขาได้ร่วมกันต่อตั้งกิจการค้าและการลงทุนหลายอย่าง โดยเฉพาะกิจการ “หนังสือพิมพ์” ที่ในสมัยนั้นรู้จักกันดีในนาม “สตาร์นิวส์” ธุรกิจหนังสือพิมพ์สตาร์นิวส์ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับชนในชาติเหล่านั้น สตาร์นิวส์ได้มีการขยายเครือข่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ออกไปอย่างกว้างขวางหลายมณฑลในประเทศจีน และในหลายประเทศของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับคือ

1. ซิงหัวเยอะเป้า ซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง
2. ซิงกวางเยอะเป้า แห่มึ้งมณฑลฮกเกี้ยน
3. ซิงหมิ่งเยอะเป้า ฮกจิวมณฑลฮกเกี้ยน
4. ซิงเจาเยอะเป้า ซิงจงหวู่เป้า จุ่งฮุ้ยหว่าน ประเทศสิงค์โปร์
5. ซิงปิงเยอะเป้า ประเทศมาเลเซีย
6. ซิงต่าวเยอะเป้า ซิงต่าวหว่านเป้า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
7. ฮู่เป้า เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ออกในสิงค์โปร์และฮ่องกง

และสำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากทางการ โดยใช้ชื่อ บริษัท ซิงเป้าอะมัลกะเมทเท็ด (ไทย) จำกัด โดยมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ซิงเสียนฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 และดำเนินกิจการณ์มาถึงปัจจุบันในปี 2563

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 14th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020