Default thumbnail.Default thumbnail.

มารู้จักสภาการหนังสือพิมพ์อินเดีย

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 14th, 2020, หมวด highlight, บทความทางวิชาการอื่นๆ, บอกเล่าเก้าสิบ

รู้จักสภาการหนังสือพิมพ์อินเดีย

สภาการหนังสือพิมพ์อินเดีย (The Press Council of India) เป็นหน่วยงานตามกฎหมายและเป็นกึ่งตุลาการในอินเดียที่ควบคุมการดำเนินงานของสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนประชาธิปไตยและรักษาเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อว่าจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่  อย่างไรก็ตามสภาฯมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตัดสินข้อร้องเรียนที่เหมาะสมหลังจากรับฟังปัญหาแล้ว อาจจะมีการตักเตือนหรือตำหนิหากพบว่าหนังสือพิมพ์มีความผิด

ตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2006 สภาฯตำหนิหนังสือพิมพ์รวม 3 ฉบับประกอบด้วย  Times of India (ออกที่เมืองDelhi และเมือง Pune), Punjab Kesari (ออกที่เมืองDelhi) และ Mid Day (ออกที่เมืองMumbai) เพราะละเมิดบรรทัดฐานการดำเนินการหนังสือพิมพ์  การทำงานของสภาฯอาจไม่มีใครตั้งคำถาม ยกเว้นมีข้อสงสัยว่าสภาฯใช้อำนาจเกินตัวคือละเมิดรัฐธรรมนูญ

สภาการหนังสือพิมพ์อินเดียก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 1966 โดยรัฐสภาอินเดียเพื่อออกกฎเกณฑ์ดูแลหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ได้จัดตั้งตามกฎหมายสภาการหนังสือพิมพ์ ค.ศ.1965 (the Press Council Act 1965)สภาฯเป็นหน่วยงานทำหน้าที่เสมือนองค์กรเฝ้าระวังและตรวจสอบการดำเนินงานของสื่อมวลชน,ทำหน้าที่ตัดสินเรื่องร้องเรียน,ดูแลการละเมิดจริยธรรมรวมทั้งปกป้องการละเมิดเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการร้องเรียน

การร้องเรียนที่กระทำต่อหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการตีพิมพ์ใดๆที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่เหมาะสมและมีผลต่อตัวเขาเองหรือเพื่อไม่ให้ตีพิมพ์เนื้อหาใดๆ ผู้ร้องเรียนจะต้องยื่นต่อบรรณาธิการหรือตัวแทนของสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องนั้นในกรณีที่ร้องเรียนแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้หรือไม่เป็นที่พอใจอาจยื่นเรื่องต่อสภาการหนังสือพิมพ์อินเดีย โดยการร้องเรียนจะต้อง

1.เขียนเฉพาะเรื่องร้องเรียน ภายใน 2 เดือนหลังจากที่บทความหรือข่าวนั้นได้รับการตีพิมพ์ (เฉพาะนสพ.รายวันและรายสัปดาห์) หากเป็นการร้องเรียนสื่ออื่นให้เวลา 4 เดือน

2.ถ่ายสำเนาต้นฉบับที่มีการร้องเรียน ในกรณีที่เป็นภาษาเอเชียใต้จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย (ภาษาเอเชียใต้ประกอบด้วยฮินดู,ปากีสถาน,บังคลาเทศ,ศรีลังกา,เนปาล,ภูฏานและมัลดีฟส์)

3.ผู้ร้องเรียนต้องระบุในสิ่งที่ตีพิมพ์หรือไม่ใช่สิ่งพิมพ์ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือละเมิดต่อ พ.ร.บ.สภาการหนังสือปี 1978   4.แนบสำเนาจดหมายฉบับที่มีไปยังบรรณาธิการซึ่งชี้ให้เห็นว่าเหตุใดจึงถือว่าเรื่องที่ตีพิมพ์ไม่เหมาะสม

5.แนบจดหมายตอบของบรรณาธิการหรือที่ตอบทางหน้าหนังสือพิมพ์มาด้วย

6.เรื่องร้องเรียนที่ส่งถึงสภาฯจะต้องไม่ค้างคาหรือฟ้องร้องอยู่ที่ศาลใดๆ

ต่อหนังสือพิมพ์

1.หากหนังสือพิมพ์หรือนักหนังสือพิมพ์ เห็นว่าเรื่องร้องเรียน อาจกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกรวมทั้งกดดันตนหนังสือพิมพ์ก็สามารถยื่นร้องเรียนต่อสภาฯได้เช่นกัน

2.หนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าวที่รู้สึกว่าตนได้รับความเสียหายอาจแจ้งให้สภาฯทราบถึงเหตุผลที่เป็นไปได้จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจกระทบต่อนโยบายรวมทั้งเสรีภาพของสื่อมวลชน

3.หากคำร้องเรียนเป็นภาษาเอเชียใต้แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

4.เรื่องร้องเรียนมายังสภาฯจะต้องไม่ติดค้างหรือเป็นคดีอยู่ในศาลใดๆ

เมื่อได้รับการร้องเรียนแล้ว หากสภาฯโดยคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่เพียงพอที่จะไต่สวนได้ จะต้องแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนให้ทราบและนำเรื่องเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบสวนของสภาฯ

หากมีการสอบถามขึ้นมาและสภาฯมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าหนังสือพิมพ์ที่ต้องตอบคำถาม เป็นผู้ทำผิดและละเมิดบรรทัดฐานด้านการสื่อสารมวลชน สภาฯลงมติเห็นว่าความผิดที่เกิดจากการประพฤติมิชอบของหนังสือพิมพ์สามารถแนะนำให้ตักเตือน,ตำหนิหนังสือพิมพ์,ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติของบรรณาธิการหรือผู้สื่อข่าวแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้อาจสั่งให้หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์คำร้องของผู้ร้องเรียนหรือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการตัดสินของสภาฯในฉบับถัดไป

ในทำนองเดียวกันเมื่อสภาฯ ยืนยันในข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนแล้วอาจสั่งให้หนังสือพิมพ์หรือผู้สื่อข่าว ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความไม่พอใจของผู้ร้องเรียน

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 14th, 2020, หมวด highlight, บทความทางวิชาการอื่นๆ, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020