Default thumbnail.Default thumbnail.

รู้จักสภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย (Australian Press Council)

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 21st, 2020, หมวด highlight, บทความทางวิชาการอื่นๆ, บอกเล่าเก้าสิบ

รู้จักสภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย

(Australian Press Council)

สภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการทำงานที่มีมาตรฐานอันดีของหนังสือพิมพ์ , สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกผ่านสื่อ สภาฯ เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์, นิตยสารและสื่อดิจิตอลของออสเตรเลีย

สภาฯมีหน้าที่หลัก 3 ประการที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

  1. พัฒนามาตรฐานที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของสื่อและสภาฯรับพิจารณาเรื่องเมื่อมีการร้องเรียน
  2. ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือพิมพ์, นิตยสารและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลีย
  3. ออกคำแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายในขอบเขตที่น่าสนใจรวมทั้งส่งไปยังคณะกรรมการรัฐสภา, คณะกรรมการ และหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ

สภาฯ จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมไปยังสิ่งพิมพ์ทั้งหมด และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ ในฐานะผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเผยแพร่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาฯ สิ่งพิมพ์โดยผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเหล่านี้มีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดในออสเตรเลีย

การร้องเรียนอาจเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว, บทความ, บทบรรณาธิการ, จดหมาย, การ์ตูน, ภาพข่าว หรือการตีพิมพ์เรื่องอื่นใด สภาฯ จะไม่รับร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา ยกเว้นการโฆษณานั้นไม่ชัดเจนว่าเป็นโฆษณาหรืออะไรแน่

นอกจากนี้หากการร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้อง สภาฯ อาจแนะนำผู้ร้องเรียนส่งตรงไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นร้องเรียนด้านโฆษณา, สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์

บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ภายใน 30 วันนับจากหนังสือพิมพ์นั้นตีพิมพ์ออกไป สภาฯ จะไม่รับเรื่องร้องเรียนระหว่างสมาชิกสภาฯ ที่เป็นสิ่งพิมพ์ด้วยกันเอง

  1. การร้องเรียนสามารถร้องตรงไปยังบรรณาธิการของฉบับนั้น
  2. ร้องเรียนบรรณาธิการพร้อมกับร้องเรียนมายังสภาฯ
  3. ร้องเรียนมายังสภาฯ โดยไม่ผ่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น

ปัจจุบันในแต่ละปี สภาฯ ได้รับการร้องเรียนมากกว่า 700 เรื่อง ในจำนวนนี้ 3 ใน 4 ได้รับการติดตามแก้ไขอย่างเต็มที่โดยผู้ถูกร้องเรียนได้แก้ไข, การกล่าวคำขออภัย (apology) หรือการดำเนินการแก้ไขในรูปแบบอื่น

หากการร้องเรียนไปแล้วสภาฯ ยังไม่อาจแก้ไขได้ และไม่ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการ สำนักพิมพ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องเผยแพร่ให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างรวดเร็วว่าสภาฯ ยังไม่อาจตัดสินได้อย่างเป็นทางการ

สภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย ตั้งอยู่เลขที่  309 Kent St., Sydney, NSW 2000, Australia

Email: media@presscouncil.org.au   Web: www.presscouncil.org.au

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ที่ https://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/Complaints_Form_hard_copy_24-07-15.pdf

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 21st, 2020, หมวด highlight, บทความทางวิชาการอื่นๆ, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020