Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ. ส่งคณะทำงานไปอินโดฯ ศึกษาดูงานพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อ  

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 21st, 2020, หมวด กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ส่งคณะทำงานไปอินโดนีเซีย  ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชน   เพื่อนำกลับมาพัฒนางานด้านกำกับดูแลและงานด้ายจริยธรรมของสื่อมวลชน

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่9 ครั้งที่ 1/ 2563  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ที่ประชุมฯมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการรับรองฐานะการเงิน ประจำเดือน ณ วันที่ 14 มกราคม 2563

สำหรับความคืบหน้าของกลุ่มงานต่างๆนั้น ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ที่ประชุมรับทราบการส่งคณะทำงาน 3 คนไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชนที่อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2563 ได้เตรียมความพร้อมและประสานงานกับสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซียแล้ว ส่วนการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอข่าวเด็ก ผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศฯ ได้ปรับแก้เนื้อหาให้กระชับถูกต้อง พร้อมทั้งนัดประชุมคณะอนุกรรมการผ่ายวิชาการ เพื่อสรุปต่อไป

นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์  ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ  กล่าวว่า  ผลการจัดเวทีเสวนา  มีเดียฟอร์รัม 10  เรื่องจริยธรรมการสื่อสารในโลกออนไลน์เพื่อลดการผลิตซ้ำความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเสวนาอย่างยิ่ง และได้สรุปเนื้อหานำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในการเสวนาทั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมาก็ได้สรุปเนื้อหา ผลกระทบ พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสภาการฯครั้งหน้า รับทราบ สำหรับโครงการพัฒนากลไกแก้ปัญหาข่าวลวงเชิงลึก   มีการหารือร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำความคืบหน้ามารายงานที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป

นายสวิชย์ บำรุงสุข ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ กล่าวว่า วันที่ 22- 23 มกราคม 2563 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ  ที่  จ. กาญจนบุรี   โดยจะหารือกำหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในปีนี้  เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้การทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติต่อสาธารณะให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

 

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 21st, 2020, หมวด กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021