Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาฯ เตรียมจัดงานครบ 23 ปี ชูประเด็น “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย”

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 10th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.

สภาฯ เตรียมจัดงานครบ 23 ปี ชูประเด็น “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย”

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ประสานสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ข่าวภูมิภาค ให้แก่สมาชิกในส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาเว็บไซต์ในแต่ละจังหวัด รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมยืนยันจัดงานครบรอบ 23 ปี ยกประเด็น “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย” ขณะเดียวกันร่นวันจัดงานเป็นศุกร์ที่ 3 ก.ค.63

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ รองเลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 3/ 2563  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ประชุมฯ รับทราบเรื่องที่คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ ได้ประสานกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ข่าวภูมิภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรของเว็บไซต์ภูมิภาคที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปพัฒนาและยกระดับเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดได้ รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ด้วย โดยกำหนดจัดในวันที่ 12-13 มีนาคม 2563

ส่วนของการจัดเตรียมงานครบรอบ 23 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการสภาฯ มีมติให้ร่นวันจัดงานจากวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดยาว (อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และหยุดชดเชย) ส่วนธีมงานนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ว่า “เทคโนโลยีกับจริยธรรม ส่งเสริมหรือทำลาย” โดยมีการจัดปาฐกถาพิเศษ และเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้เลื่อนการส่งคณะทำงานไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการแยกแยะองค์กรสื่อมวลชน ที่ประเทศอินโดนีเซีย ที่กำหนดเดินทางในวันที่ 12-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโควิด 19

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 10th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.
ปฏิทิน
เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 30, 2020 มีนาคม 31, 2020 เมษายน 1, 2020 เมษายน 2, 2020 เมษายน 3, 2020 เมษายน 4, 2020 เมษายน 5, 2020
เมษายน 6, 2020 เมษายน 7, 2020 เมษายน 8, 2020 เมษายน 9, 2020 เมษายน 10, 2020 เมษายน 11, 2020 เมษายน 12, 2020
เมษายน 13, 2020 เมษายน 14, 2020 เมษายน 15, 2020 เมษายน 16, 2020 เมษายน 17, 2020 เมษายน 18, 2020 เมษายน 19, 2020
เมษายน 20, 2020 เมษายน 21, 2020 เมษายน 22, 2020 เมษายน 23, 2020 เมษายน 24, 2020 เมษายน 25, 2020 เมษายน 26, 2020
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020