Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัด ราชดำเนินสนทนา เรื่อง “มองจีนหันมามองไทย”

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 25th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

tja100

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัด

ราชดำเนินสนทนา  เรื่อง  “มองจีนหันมามองไทย”

ในวันพุธที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗   เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo  น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล   ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

โดย  คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล 

tja100

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอีซีไอ กรุ๊ป จำกัด

***หมายเหตุ

จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  จาก CENTRAL STATE UNIVERSITY, EDMOND, OKLAHOMA, USA ในปี 2517

จากนั้นเข้าทำงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เมื่อปีพ.ศ.2518 ท่านได้ร่วมบุกเบิกธุรกิจของซี.พี.ในจีน 

โดยกว่า 40 ปีกับการทำงาน ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจยานยนต์ และอุตสาหกรรม(จีน)

มีหน้าที่ดูแลธุรกิจด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไปของซี.พี.ในประเทศจีน อาทิ ธุรกิจมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์ เป็นต้น

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 25th, 2014, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020