Default thumbnail.Default thumbnail.

SEAPC-Net ประชุมทางไกลย้ำให้สื่อยึดมั่นจริยธรรมรายงานข่าว “โควิด-19”

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 6th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น

SEAPC-Net ประชุมทางไกลย้ำให้สื่อยึดมั่นจริยธรรมรายงานข่าว “โควิด-19”

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2563) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมนัดพิเศษเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Council Network: SEAPC-Net) ที่จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ซึ่งสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซียในฐานะประธาน SEAPC-Net เป็นเจ้าภาพ โดยมีประธานสภาสื่อมวลชนจากทั้ง 4 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา ไทย และติมอร์เลสเต รวมทั้งกรรมการบริหาร SEAPC-Net พร้อมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

การประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วภูมิภาค และทั่วโลก ซึ่งเดิม SEAPC-Net ได้ตกลงกันในการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก (1st General Assembly) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปลายปีที่แล้วว่า จะให้มีการจัดประชุมกรรมการบริหาร (Board of Directors Meeting) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคมนี้ ที่กรุงดิลี ประเทศติมอร์เลสเต คู่ขนานไปกับ Dili Dialogue Forum 2020 แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ต้องปรับรูปแบบการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของ SEAPC-Net ให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการสนับสนุนบทบาทสื่อมวลชนท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเห็นชอบในการออกแถลงการณ์เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก SEAPC-Net และประชาคมสื่อมวลชนในภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่รายงานข่าวสาร ข้อเท็จจริงสู่สาธารณะอย่างยึดมั่นตามหลักปฏิบัติทางจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพในทางวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในการสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข ภาครัฐบาล ภาคประชาสังคมและอื่นๆ เพื่อนำพาสังคมผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

สำหรับ SEAPC-Net เป็นการรวมตัวขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเทศ ได้แก่ สภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Press Council of Indonesia) สภาสื่อมวลชนเมียนมา (Myanmar Press Council) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Press Council of Thailand) และสภาสื่อมวลชนติมอร์เลสเต (Timor-Leste Press Council) โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ จนในที่สุดสามารถมีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่อาคารพิพิธภัณฑ์กำพล วัชรพล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ และได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกไปแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียปัจจุบัน Mr.Mohammad NUH ประธานสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ดำรงตำแหน่งประธาน SEAPC-Net และมี Mr.Ohn Kyaing ประธานสภาสื่อมวลชนเมียนมาดำรงตำแหน่งรองประธาน SEAPC-Net ซึ่งจะหมุนเวียนตำแหน่งประธานตามลำดับตัวอักษรชื่อประเทศ โดยมีวาระละ 2 ปี

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 6th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020