Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยึดหลัก “นิวนอร์มอล” จัดงานครบรอบ 23 ปี  

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 10th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.

สภาฯ ยึดหลัก “นิวนอร์มอล” จัดงานครบรอบ 23 ปี  

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ พร้อมจัดงานครบรอบ 23 ปี พบกับปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย นพ.ประเวศ วะสี วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 63 ยึดหลักนิวนอร์มอล และเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยการประชุมยังคงยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing” แม้ว่าสถานการณ์การระบาด โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตาม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบการจัดเตรียมงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยใช้ธีมงาน “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดยเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี แสดงปาฐกถาพิเศษ

จากนั้นเป็นการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเดียวกัน โดยวิทยากรประกอบด้วย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ยึดหลัก “นิวนอร์มอล” และการเว้นระยะห่างทางสังคม “Social Distancing”อย่างเคร่งครัด โดยการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน โดยการจัดพื้นที่นั่งให้ห่างกัน การตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน รวมถึงการให้ผู้เข้าร่วมงานใส่หน้ากาก และวางแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือตามจุดต่างๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังการปาฐกถา และเสวนาได้มีส่วนร่วมในงานนี้ ทางสภาการหนังสือพิมพ์ฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ ผ่านเพจสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  (www.facebook.com/PressCouncilThailand/) โดยผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามผ่านมาทางเฟซบุ๊กไลฟ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติรับทราบความคืบหน้าของกลุ่มงานต่างๆ โดยคณะกรรมการจริยธรรม แจ้งความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน กรณีมีผู้ร้องเรียนสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ นำเสนอภาพอิมเมอร์ซีฟ กราฟฟิก กรณีครู 5 คนรุมข่มขืนลูกศิษย์ โดยสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ได้ทำหนังสือถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3 องค์กรคือ 1.คณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) 2.สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ 3.องค์กรสื่อที่เผยแพร่ภาพดังกล่าว เพื่อให้พิจารณาดำเนินการ

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 10th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020