Default thumbnail.Default thumbnail.

ครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานในหัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 

 12.00 น.         ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณด้านหน้างาน

13.30 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน พร้อมชมวิดีโอแนะนำสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

13.40 น.         นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

13.45 น.         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

14.15 น.         ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ

14.20 น.         มอบกรอบจริยธรรมแก่องค์กรสมาชิกใหม่ จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

14.35 น.         เวทีเสวนา หัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

ผู้ร่วมเสวนา      1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

4. นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินการเสวนาโดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

16.00 น.         รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 1 มอบของที่ระลึกแด่ผู้ร่วมเสวนา

16.15 น.         ปิดงาน

**ชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 26, 2021 เมษายน 27, 2021 เมษายน 28, 2021 เมษายน 29, 2021 เมษายน 30, 2021 พฤษภาคม 1, 2021 พฤษภาคม 2, 2021
พฤษภาคม 3, 2021 พฤษภาคม 4, 2021 พฤษภาคม 5, 2021 พฤษภาคม 6, 2021 พฤษภาคม 7, 2021 พฤษภาคม 8, 2021 พฤษภาคม 9, 2021
พฤษภาคม 10, 2021 พฤษภาคม 11, 2021 พฤษภาคม 12, 2021 พฤษภาคม 13, 2021 พฤษภาคม 14, 2021 พฤษภาคม 15, 2021 พฤษภาคม 16, 2021
พฤษภาคม 17, 2021 พฤษภาคม 18, 2021 พฤษภาคม 19, 2021 พฤษภาคม 20, 2021 พฤษภาคม 21, 2021 พฤษภาคม 22, 2021 พฤษภาคม 23, 2021
พฤษภาคม 24, 2021 พฤษภาคม 25, 2021 พฤษภาคม 26, 2021 พฤษภาคม 27, 2021 พฤษภาคม 28, 2021 พฤษภาคม 29, 2021 พฤษภาคม 30, 2021
พฤษภาคม 31, 2021 มิถุนายน 1, 2021 มิถุนายน 2, 2021 มิถุนายน 3, 2021 มิถุนายน 4, 2021 มิถุนายน 5, 2021 มิถุนายน 6, 2021