Default thumbnail.Default thumbnail.

ครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานในหัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 

 12.00 น.         ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณด้านหน้างาน

13.30 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน พร้อมชมวิดีโอแนะนำสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

13.40 น.         นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

13.45 น.         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

14.15 น.         ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ

14.20 น.         มอบกรอบจริยธรรมแก่องค์กรสมาชิกใหม่ จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

14.35 น.         เวทีเสวนา หัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

ผู้ร่วมเสวนา      1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

4. นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินการเสวนาโดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

16.00 น.         รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 1 มอบของที่ระลึกแด่ผู้ร่วมเสวนา

16.15 น.         ปิดงาน

**ชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020