Default thumbnail.Default thumbnail.

ครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดงานในหัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 

 12.00 น.         ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณด้านหน้างาน

13.30 น.         พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน พร้อมชมวิดีโอแนะนำสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

13.40 น.         นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

13.45 น.         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

14.15 น.         ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แสดงปาฐกถาพิเศษ

14.20 น.         มอบกรอบจริยธรรมแก่องค์กรสมาชิกใหม่ จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

14.35 น.         เวทีเสวนา หัวข้อ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด”

ผู้ร่วมเสวนา      1. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

4. นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดำเนินการเสวนาโดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

16.00 น.         รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 1 มอบของที่ระลึกแด่ผู้ร่วมเสวนา

16.15 น.         ปิดงาน

**ชมการถ่ายทอดสดทางเพจ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (www.facebook.com/PressCouncilThailand/)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020