Default thumbnail.Default thumbnail.

ไฟล์บรรยายงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี 

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 14th, 2020, หมวด ความรู้ทางวิชาการอื่นๆ

ไฟล์บรรยายงานครบรอบ 23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี

http://www.presscouncil.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PPT_3July.pdf

http://www.presscouncil.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บทบาทและจริยธรรมของสื่อในสังคมไทยหลังโควิด.pdf

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 14th, 2020, หมวด ความรู้ทางวิชาการอื่นๆ
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020