Default thumbnail.Default thumbnail.

“มงคล บางประภา” เป็นประธานสมาพันธ์ นสพ.อีกสมัย

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 21st, 2020, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

“มงคล บางประภา” เป็นประธานสมาพันธ์ นสพ.อีกสมัย

“สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ประเทศไทย”(CTJ) เลือกตั้งประธานสมาพันธ์ฯและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2563 “มงคล บางประภา” ได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์ฯอีกสมัย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุลชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้าม รพ. วชิระ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายมงคล บางประภา
ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(CTJ) ได้เชิญคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 40 โดยมีวาระ แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และมีวาระสำคัญในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกตั้งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯคนใหม่ พร้อมรองประธานสมาพันธ์ฯ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเลือก นายมงคล บางประภา อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยตามที่มีผู้เสนอ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้มีได้มีการเลือกรองประธานสมาพันธ์ฯ 4 คน ได้แก่ รองประธานฯคนที่ 1 นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.55ปี) รองประธาน คนที่ 2 นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 3 นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และรองประธานคนที่ 4 นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมีนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ และนางสาวปิยสุดา จันทรสุข อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เป็นเหรัญญิกสมาพันธ์ฯ

ต่อมานายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯคนใหม่ กล่าวในที่ประชุมว่า ต้องขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมและไว้วางใจเลือกตั้งตนกลับเข้ามาเป็น เป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีกวาระ ตนยืนยันว่าจะทำหน้าที่ประธานสมาพันธ์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสื่อในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น.

Cr. สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 21st, 2020, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020