Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาฯ เดินหน้าทำวิจัยการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสื่อ

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 8th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.

สภาฯ เดินหน้าทำวิจัยการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสื่อ

สภาการ นสพ. ไฟเขียวให้อนุวิชาการ ทำโครงการวิจัย “การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคมใช้เวลาศึกษา 8-10 เดือน

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่า การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัด 3 ครั้งคือ ครั้งแรกเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกส่วนกลาง ในวันที่ 8 กันยายน เวลา 13.30 น. ส่วนอีก 2 ครั้งจะจัดในวันอังคารที่ 22 กันยายน ช่วงเช้าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรด้านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ส่วนภาคบ่าย รับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ จากสมาชิกส่วนภูมิภาค

เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ จัดทำโครงการวิจัย “การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม” เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวขององค์กรข่าวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในประเด็นเชิงโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน การปรับลดพนักงาน การปรับตัวด้านงานข่าว กลยุทธเนื้อหาเพื่อความอยู่รอด บทบาทของวารสารศาสตร์ ความท้าทายของการทำเนื้อหาที่ตอบโจทย์หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบ และประเด็นที่สำคัญคือ การศึกษาการปรับตัวเชิงธุรกิจ เช่น รูปแบบของธุรกิจสื่อเพื่อการอยู่รอด ช่องทางการหารายได้ การเกิดขึ้นขององค์กรสื่อขนาดเล็ก เช่น เพจ เว็บ โดยจะทำการศึกษาจากองค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง สื่อภูมิภาค และสื่อใหม่ สื่อออนไลน์

ส่วนการประชุมในวาระอื่นๆ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวว่า ที่ประชุมมติรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ถึงผลการประชุมเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPC- Net) โดยที่ประชุมเสนอให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสภาสื่อมวลชน หรือองค์กร/หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนนอกกลุ่ม SEAPC-Net อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม เป็นต้นไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 8th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.
ปฏิทิน
กันยายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020
กันยายน 7, 2020 กันยายน 8, 2020 กันยายน 9, 2020 กันยายน 10, 2020 กันยายน 11, 2020 กันยายน 12, 2020 กันยายน 13, 2020
กันยายน 14, 2020 กันยายน 15, 2020 กันยายน 16, 2020 กันยายน 17, 2020 กันยายน 18, 2020 กันยายน 19, 2020 กันยายน 20, 2020
กันยายน 21, 2020 กันยายน 22, 2020 กันยายน 23, 2020 กันยายน 24, 2020 กันยายน 25, 2020 กันยายน 26, 2020 กันยายน 27, 2020
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020