Default thumbnail.Default thumbnail.

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพ เรื่อง การรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุม

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 14th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพ เรื่อง การรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุม

ตามที่มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มประชาชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ในช่วงที่ผ่านมาและกำลังจะมีการชุมนุมใหญ่วันที่ 19 กันยายน 2563 นั้น 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนประกอบด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย  ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ โดยได้รับการสะท้อนปัญหาจากสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในการเข้าพื้นที่การชุมนุมเพื่อรายงานข่าว จึงมีข้อเรียกร้องต่อทุกฝ่ายดังนี้

  1. องค์กรวิชาชีพ ขอยืนยันหลักการเสรีภาพของสื่อมวลชนตามหลักสากล ที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จึงไม่ควรตกเป็นเป้าและเงื่อนไข ต้องได้รับอิสระในการรายงานข่าวเพื่อความครบถ้วนรอบด้านตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ ปราศจากการกดดัน คุกคาม ในทุกรูปแบบ จึงเรียกร้องให้ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุม และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่จะเข้าไปรายงานข่าวในพื้นที่
  2. ขอให้กำลังใจกับสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง และขอให้ยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการรายงานข่าว ที่ครบถ้วน รอบด้าน พร้อมกับเปิดพื้นที่ให้การรายงานข่าวทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับสังคมอย่างสันติ ปราศจากความรุนแรง
  3. ขอให้กองบรรณาธิการของสำนักข่าวทุกแขนง ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติในพื้นที่เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานงานระหว่างสื่อมวลชนกับฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย และ ด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยตั้งอยู่ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ถนนสามเสน ตรงข้าม ร.พ.วชิระ)  พร้อมกับจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม

 

14 กันยายน 2563

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 14th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 1, 2021 กุมภาพันธ์ 2, 2021 กุมภาพันธ์ 3, 2021 กุมภาพันธ์ 4, 2021 กุมภาพันธ์ 5, 2021 กุมภาพันธ์ 6, 2021 กุมภาพันธ์ 7, 2021
กุมภาพันธ์ 8, 2021 กุมภาพันธ์ 9, 2021 กุมภาพันธ์ 10, 2021 กุมภาพันธ์ 11, 2021 กุมภาพันธ์ 12, 2021 กุมภาพันธ์ 13, 2021 กุมภาพันธ์ 14, 2021
กุมภาพันธ์ 15, 2021 กุมภาพันธ์ 16, 2021 กุมภาพันธ์ 17, 2021 กุมภาพันธ์ 18, 2021 กุมภาพันธ์ 19, 2021 กุมภาพันธ์ 20, 2021 กุมภาพันธ์ 21, 2021
กุมภาพันธ์ 22, 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021 กุมภาพันธ์ 24, 2021 กุมภาพันธ์ 25, 2021 กุมภาพันธ์ 26, 2021 กุมภาพันธ์ 27, 2021 กุมภาพันธ์ 28, 2021