Default thumbnail.Default thumbnail.

รายละเอียด “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” และปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 15th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์

รายละเอียด “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” และปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน

ตามที่ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย  ออกแถลงการณ์ จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” ขึ้น

เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยมีทั้งอยู่ที่ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ถนนสามเสน ตรงข้าม ร.พ.วชิระ) เพื่อให้การประสานงานระหว่างสื่อมวลชนกับฝ่ายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” จะตั้งอยู่ที่ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ถนนสามเสน ตรงข้าม ร.พ.วชิระ) จะเปิดดำเนินการวันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการชุมนุมจะยุติ โดยมี นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ
  2. การจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม

แจกไม่เกินสังกัดละ 20 ชิ้น สำหรับสื่อมวลชนที่มีต้นสังกัดเป็นสมาชิกของ 3 องค์กรสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์  ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ให้พิจารณาเป็นกรณีๆไป มีรายละเอียดดังนี้

การลงทะเบียน ทั้งแบบ Offline และ Online

แบบ Offilne

-ให้สำนักข่าว/ต้นสังกัด ออกหนังสือรับรองการเป็นพนักงานของสื่อมวลชน ที่มีความจำเป็นลงพื้นที่รายงานข่าวการชุมนุม โดยมีรายละเอียดที่ต้องระบุ คือ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อีเมล และไอดี Line ระบุในเอกสารรับรอง

จัดส่งเอกสารที่ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไทย เลขที่ 538/1 ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

แบบ Online

– สื่อมวลชนแต่ละท่านที่ได้รับการรองรับจากต้นสังกัด ให้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/BYjCmEVMux3KfoNw7  เพื่อจัดตั้งกลุ่ม Line  ในการประสานงานภายใต้ ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม

ในการลงทะเบียนของสื่อมวลชนต่างประเทศ ใช้เอกสารรับรองจากต้นสังกัดเช่นเดียวกัน และกรอกรายละเอียดแบบ Online ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/BYjCmEVMux3KfoNw7 พร้อมกับเพิ่มเติมเอกสารการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศประกอบด้วย

ทั้งนี้ “ปลอกแขนสัญลักษณ์” ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต ซึ่งคาดว่าจะทยอยผลิตแล้วเสร็จวันที่ 18 กันยายน เป็นต้นไป จากนั้นจะมีการประสานให้แต่ละสังกัดส่งตัวแทนมารับมอบต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)”   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์  02-668-9422  เฟซบุ๊กแฟนเพจ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยThai Journalists Association”  และติดตามข่าวสารได้ที่ Oficial line “สมาคมนักข่าว-TJA Thai Journalists Association”

 

ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)

14 กันยายน 2563

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 15th, 2020, หมวด ข่าวเด่น, แถลงการณ์
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 1, 2021 กุมภาพันธ์ 2, 2021 กุมภาพันธ์ 3, 2021 กุมภาพันธ์ 4, 2021 กุมภาพันธ์ 5, 2021 กุมภาพันธ์ 6, 2021 กุมภาพันธ์ 7, 2021
กุมภาพันธ์ 8, 2021 กุมภาพันธ์ 9, 2021 กุมภาพันธ์ 10, 2021 กุมภาพันธ์ 11, 2021 กุมภาพันธ์ 12, 2021 กุมภาพันธ์ 13, 2021 กุมภาพันธ์ 14, 2021
กุมภาพันธ์ 15, 2021 กุมภาพันธ์ 16, 2021 กุมภาพันธ์ 17, 2021 กุมภาพันธ์ 18, 2021 กุมภาพันธ์ 19, 2021 กุมภาพันธ์ 20, 2021 กุมภาพันธ์ 21, 2021
กุมภาพันธ์ 22, 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021 กุมภาพันธ์ 24, 2021 กุมภาพันธ์ 25, 2021 กุมภาพันธ์ 26, 2021 กุมภาพันธ์ 27, 2021 กุมภาพันธ์ 28, 2021