Default thumbnail.Default thumbnail.

ประธานสภาการฯ ย้ำสื่อมวลชนอาเซียนต้องร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 18th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

ประธานสภาการฯ ย้ำสื่อมวลชนอาเซียนต้องร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 63 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) ได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Councils Network หรือ SEAPC-Net) ในหัวข้อ “Southeast Asia Journalism in New Normal Era: The Need for Media Partnership” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความเคลื่อนไหวในแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชนในที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจสื่ออย่างรุนแรง อีกทั้งมีการแบ่งปันประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือ หรือมาตรการจากฝ่ายต่าง ๆ อาทิ องค์กรวิชาชีพสื่อ ภาครัฐ ตลอดจนเอกชน ในการประคับประคองผู้ประกอบวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

โดย ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงสถานการณ์วงการสื่อในประเทศไทย ซึ่งจากเดิมก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ และพฤติกรรมผู้รับสาร ทำให้สื่อดั้งเดิมต้องหาทางปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมสื่อลำบากมากขึ้น ตลอดช่วงที่ผ่านมามีรายงานการปรับโครงสร้างองค์กร เลิกจ้างพนักงาน ปรับลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบต่าง ๆ มีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อตกงานจำนวนมาก ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่เปลี่ยนสายอาชีพไปประกอบอาชีพอื่นตามความถนัดและโอกาส หรือผันตัวออกมาตั้งสำนักข่าวในแพลตฟอร์มออนไลน์จำนวนไม่น้อย

สำหรับประเด็นความร่วมมือสื่อมวลชนนั้น ประธานสภาการฯ มองว่า COVID-19 อาจจะเป็นวิกฤตแต่ก็ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้สื่อมวลชนทั้งในและนอกภูมิภาคใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น สนับสนุนการปรับตัวในการทำงานให้สอดรับกับความปกติใหม่ (New Normal) โดยยกตัวอย่างการรวมตัวขององค์กรวิชาชีพสื่อในภูมิภาคทั้ง SEAPC-Net และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists: CAJ) ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เพียงแต่จะมีการพบปะหารือกันเป็นระยะ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพสื่อมวลชน แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาด ไม่สามารถเดินทางได้ ก็ปรับตัวนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน หรือความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมนักข่าวฯ กับสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association: VJA) ที่สนิทแนบแน่นกันมายาวนาน เมื่อเกิดวิกฤตครั้งนี้ ทางสมาคมนักข่าวเวียดนามได้เสนอที่จะมอบหน้ากากอนามัยเพื่อมาแจกจ่ายให้เพื่อนสื่อไทยด้วย

นายชวรงค์กล่าวด้วยว่า สื่อมวลชนในอาเซียนต้องสามัคคียิ่งขึ้น และพัฒนาความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นมากขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตนี้ เพราะการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูล จะช่วยให้สื่อมวลชนสามารถรายงานข่าวได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาชีพ และจริยธรรม

“สื่อมวลชนอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหา COVID-19 ได้โดยตรง แต่การรายงานสิ่งที่ถูกต้อง การเรียนรู้จากบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อส่งต่อความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ การช่วยกระจายข้อแนะนำจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสู่สังคม สิ่งเหล่านี้คือการดำเนินบทบาทของสื่อเพื่อสนับสนุนให้สังคมผ่านพ้นวิกฤตได้” นายชวรงค์กล่าว

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 18th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020