Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีสัมมนานักคิดดิจิทัลครั้งที่ 14 “พลเมืองดิจิทัลในการรับมือยุคนิวนอร์มอล”

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 25th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

พบกับเวทีสัมมนานักคิดดิจิทัลครั้งที่ 14 ส่งท้ายปี 2020
สรุปบทเรียนชวนคิดว่าด้วยเรื่อง

“พลเมืองดิจิทัลในการรับมือยุคนิวนอร์มอล” Year-end Digital Thinkers Forum #14
Think Pieces on Digital Citizens & New Normal.

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.

รับชมถ่ายทอดสดได้ทาง

Fanpage : Cofact โคแฟค และ Digital Thinkers Forum

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 25th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021