Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการฯ ไทย-อินโดฯ ถกทวิภาคี เห็นพ้องดันกรอบ SEAPC-Net หาทางออกทางรอดอุตสาหกรรมสื่อ

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 27th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

สภาการฯ ไทย-อินโดฯ ถกทวิภาคี เห็นพ้องดันกรอบ SEAPC-Net หาทางออกทางรอดอุตสาหกรรมสื่อ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) นำโดยนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการฯ ได้จัดการประชุมทวิภาคีประจำปีกับสภาสื่อมวลชนอินโดนีเซีย (Press Council of Indonesia) ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถส่งคณะผู้แทนแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันตามที่ทำเป็นประจำทุกปีได้

โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อ รวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน จากนั้นจึงมีการทบทวนแผนงาน กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ในปีที่ผ่านมา ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการไม่สามารถเดินทางไปมาหากันได้ เช่น การส่งคณะผู้สังเกตการณ์ไปศึกษากระบวนการอบรมและให้การรับรองมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน การให้คำนิยามคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถผลักดันแผนงานเหล่านี้ให้ลุล่วงได้โดยใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเข้ามาช่วย

ที่ประชุมยังไม่แลกเปลี่ยนความเห็น ในกรอบการทำงานระดับภูมิภาคของเครือข่ายสภาสื่อมวลชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Press Councils Network-SEAPC-Net) ซึ่งเห็นพ้องกันว่า ไม่เพียงแค่ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบทั้งต่อคนสื่อ และอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน อีกประเด็นที่สำคัญคือ การทำงานร่วมกับ Global Platform ซึ่งเป็นความท้าทายในเชิงธุรกิจและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมเอง โดยตกลงที่จะผลักดันประเด็นนี้เข้าสู่ที่ประชุม SEAPC-Net ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้หารือถึงบันทึกความเข้าใจร่วม (เอ็มโอยู) ที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งได้หมดอายุลงแล้ว โดยจะมีการปรับแก้ไขฉบับใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกับแผนงานในอนาคต และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไปของภูมิทัศน์สื่อปัจจุบัน ซึ่งมีกำหนดจะให้แล้วเสร็จและจัดพิธีลงนามได้ภายในปีนี้ด้วย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 27th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 1, 2021 กุมภาพันธ์ 2, 2021 กุมภาพันธ์ 3, 2021 กุมภาพันธ์ 4, 2021 กุมภาพันธ์ 5, 2021 กุมภาพันธ์ 6, 2021 กุมภาพันธ์ 7, 2021
กุมภาพันธ์ 8, 2021 กุมภาพันธ์ 9, 2021 กุมภาพันธ์ 10, 2021 กุมภาพันธ์ 11, 2021 กุมภาพันธ์ 12, 2021 กุมภาพันธ์ 13, 2021 กุมภาพันธ์ 14, 2021
กุมภาพันธ์ 15, 2021 กุมภาพันธ์ 16, 2021 กุมภาพันธ์ 17, 2021 กุมภาพันธ์ 18, 2021 กุมภาพันธ์ 19, 2021 กุมภาพันธ์ 20, 2021 กุมภาพันธ์ 21, 2021
กุมภาพันธ์ 22, 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021 กุมภาพันธ์ 24, 2021 กุมภาพันธ์ 25, 2021 กุมภาพันธ์ 26, 2021 กุมภาพันธ์ 27, 2021 กุมภาพันธ์ 28, 2021