Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการสื่อมวลชน เลือกกรรมการชุดแรกต้น ก.พ. 64

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 8th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ มีมติรับรองข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก และข้อบังคับการได้มาซึ่งกรรมการฯ พร้อมกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ ชุดแรก ต้นเดือน ก.พ. 64

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 ครั้งที่ 12/2563 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมฯ มีมติรับรองข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2563 และข้อบังคับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่ชาติ พ.ศ. 2563 ที่คณะทำงานเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เสนอ พร้อมประกาศใช้ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

จากการประกาศใช้ข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจึงได้ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ และกำหนดกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติชุดแรก โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 และจัดการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ เสนอขอเพิ่มเวลารายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชน” ในวันเสาร์ จากช่วงเวลาเดิมคือ 13.00 น.-14.00 น. เป็น 12.30 น. ถึง 14.00 น. เนื่องจากสถานีวิทยุ อสมท. เอฟเอ็ม 100.5 ได้ปรับผังรายการวิทยุใหม่ ทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้น จึงขอให้สภาการสื่อมวลชนเพิ่มเวลารายการขึ้นอีก 30 นาที    

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 8th, 2020, หมวด highlight, ข่าวเด่น, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ สภาการ นสพ.
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 1, 2021 กุมภาพันธ์ 2, 2021 กุมภาพันธ์ 3, 2021 กุมภาพันธ์ 4, 2021 กุมภาพันธ์ 5, 2021 กุมภาพันธ์ 6, 2021 กุมภาพันธ์ 7, 2021
กุมภาพันธ์ 8, 2021 กุมภาพันธ์ 9, 2021 กุมภาพันธ์ 10, 2021 กุมภาพันธ์ 11, 2021 กุมภาพันธ์ 12, 2021 กุมภาพันธ์ 13, 2021 กุมภาพันธ์ 14, 2021
กุมภาพันธ์ 15, 2021 กุมภาพันธ์ 16, 2021 กุมภาพันธ์ 17, 2021 กุมภาพันธ์ 18, 2021 กุมภาพันธ์ 19, 2021 กุมภาพันธ์ 20, 2021 กุมภาพันธ์ 21, 2021
กุมภาพันธ์ 22, 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021 กุมภาพันธ์ 24, 2021 กุมภาพันธ์ 25, 2021 กุมภาพันธ์ 26, 2021 กุมภาพันธ์ 27, 2021 กุมภาพันธ์ 28, 2021