Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการพัฒนาสื่อฯ เข้าพบผู้บริหาร นสพ. เดลินิวส์

  เมื่อ: วันพฤหัส, ธันวาคม 10th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นำคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สภาการสื่อมวลชนฯ เข้าพบผู้บริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนฯโดยมี นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นายปารเมศ เหตระกูล คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบบรรณาธิการบริหาร และนายนต รุจิรวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อ และองกรค์สมาชิก

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, ธันวาคม 10th, 2020, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 1, 2021 กุมภาพันธ์ 2, 2021 กุมภาพันธ์ 3, 2021 กุมภาพันธ์ 4, 2021 กุมภาพันธ์ 5, 2021 กุมภาพันธ์ 6, 2021 กุมภาพันธ์ 7, 2021
กุมภาพันธ์ 8, 2021 กุมภาพันธ์ 9, 2021 กุมภาพันธ์ 10, 2021 กุมภาพันธ์ 11, 2021 กุมภาพันธ์ 12, 2021 กุมภาพันธ์ 13, 2021 กุมภาพันธ์ 14, 2021
กุมภาพันธ์ 15, 2021 กุมภาพันธ์ 16, 2021 กุมภาพันธ์ 17, 2021 กุมภาพันธ์ 18, 2021 กุมภาพันธ์ 19, 2021 กุมภาพันธ์ 20, 2021 กุมภาพันธ์ 21, 2021
กุมภาพันธ์ 22, 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021 กุมภาพันธ์ 24, 2021 กุมภาพันธ์ 25, 2021 กุมภาพันธ์ 26, 2021 กุมภาพันธ์ 27, 2021 กุมภาพันธ์ 28, 2021